Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất làm gì cho thi hài trước khi chôn?

Người Do Thái vội vàng chôn cất người chết, thường trong ngày đó. Có hai lý do khiến họ làm nhanh như vậy. Thứ nhất, thi hài bị phân hủy mau trong khí hậu nóng tại Trung Ðông. Thứ hai, theo quan điểm thời đó, việc thi hài để lâu trong nhiều ngày mà không được chôn cất là điều ô nhục đối với người đã khuất và gia đình người ấy.

Các sách Phúc âm và Công vụ ghi lại ít nhất bốn trường hợp cho thấy việc an táng diễn ra trong ngày có người chết (Ma-thi-ơ 27:57-60; Công vụ 5:5-10; 7:60–8:2). Nhiều thế kỷ trước đó, vợ yêu dấu của Gia-cốp là Ra-chên qua đời khi Gia-cốp và gia đình đang đi đường. Thay vì mang thi hài nàng về mộ địa của gia đình, Gia-cốp chôn vợ trong một ngôi mộ “bên con đường đi về... Bết-lê-hem”.—Sáng-thế Ký 35:19, 20, 27-29.

Các lời tường thuật của Kinh Thánh cho thấy người Do Thái quan tâm rất nhiều đến việc sửa soạn cho thi hài trước khi chôn. Gia đình cùng bạn bè tắm rửa, thoa dầu thơm, hương liệu rồi lấy băng vải quấn thi hài (Giăng 19:39, 40; Công vụ 9:36-41). Hàng xóm và những người khác có thể đến chia buồn, an ủi gia đình.—Mác 5:38, 39.

Chúa Giê-su có được chôn cất theo cách phổ biến của người Do Thái?

Nhiều gia đình Do Thái chôn cất người chết trong hang và ngôi mộ được đục ra từ đá mềm, loại đá thông thường tại nhiều nơi trong xứ Y-sơ-ra-ên. Khi làm thế, họ theo cách thức của các tộc trưởng. Áp-ra-ham, Sa-ra, Y-sác, Gia-cốp và những người khác được chôn trong hang Mặc-bê-la, gần Hếp-rôn.—Sáng-thế Ký 23:19; 25:8, 9; 49:29-31; 50:13.

Chúa Giê-su được chôn trong ngôi mộ được đục trong đá (Mác 15:46). Loại mộ này thường có lối vào hẹp. Bên trong có một số hốc, hoặc ngăn, được đục trong đá, là nơi đặt thi hài các thành viên trong gia đình. Theo phong tục thời Chúa Giê-su, sau khi xác bị phân hủy, người ta thu hài cốt lại rồi đặt vào một hộp đá. Nhờ thế, gia đình có đủ chỗ để chôn người nhà sau này.

Theo Luật pháp Môi-se, người Do Thái không được làm công việc mai táng trong ngày Sa-bát. Vì Chúa Giê-su chết khoảng ba tiếng trước khi bắt đầu ngày Sa-bát, nên Giô-sép là người A-ri-ma-thê cùng những người khác chôn ngài mà chưa hoàn tất khâu sửa soạn thi hài (Lu-ca 23:50-56). Chính vì vậy, sau ngày Sa-bát, vài người bạn của Chúa Giê-su đã đến ngôi mộ, hy vọng hoàn tất công việc này.—Mác 16:1; Lu-ca 24:1.