Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Tại sao Chúa Giê-su được gọi là Con Ðức Chúa Trời?

Con người cần có vợ, có con. Ðức Chúa Trời thì khác, ngài là Ðấng Tạo Hóa ban sự sống cho mọi vật sống. Con người được tạo ra với khả năng noi theo những đức tính của Ðức Chúa Trời. Ðó là lý do người đầu tiên, A-đam, do Ðức Chúa Trời tạo ra, được gọi là “con Ðức Chúa Trời”. Tương tự thế, Chúa Giê-su được gọi là “Con Ðức Chúa Trời” vì ngài được tạo ra với những đức tính giống như Cha ngài.—Ðọc Lu-ca 3:38; Giăng 1:14, 49.

Chúa Giê-su được tạo ra khi nào?

Ðức Chúa Trời tạo ra Chúa Giê-su trước A-đam. Thật ra, Ðức Chúa Trời tạo ra Chúa Giê-su và dùng ngài để tạo ra mọi sinh vật khác, kể cả thiên sứ. Chính vì vậy, Kinh Thánh gọi Chúa Giê-su là “con đầu tiên trong tất cả các tạo vật” của Ðức Chúa Trời.—Ðọc Cô-lô-se 1:15, 16.

Trước khi được sinh ra ở Bết-lê-hem, Chúa Giê-su là thiên sứ ở trên trời. Khi thời điểm đến, Ðức Chúa Trời chuyển sự sống của Chúa Giê-su từ trên trời vào lòng bà Ma-ri để ngài được sinh ra làm người.—Ðọc Lu-ca 1:30-32; Giăng 6:38; 8:23.

Tại sao Ðức Chúa Trời để Chúa Giê-su sinh ra làm người sống trên đất? Chúa Giê-su phải hoàn thành vai trò đặc biệt nào? Bạn có thể tìm thấy những lời giải đáp trong Kinh Thánh. Các lời giải đáp này sẽ giúp bạn hiểu rõ và biết ơn những gì mà Ðức Chúa Trời và Chúa Giê-su đã làm cho bạn.