Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Môi-se—Người có lòng yêu thương

Môi-se—Người có lòng yêu thương

TÌNH YÊU THƯƠNG LÀ GÌ?

Yêu thương bao hàm cảm xúc trìu mến sâu đậm với người khác. Người có tình yêu thương biểu lộ cảm xúc qua lời nói và hành động với những người thân yêu, ngay cả khi điều đó đòi hỏi tinh thần hy sinh.

MÔI-SE THỂ HIỆN TÌNH YÊU THƯƠNG NHƯ THẾ NÀO?

Môi-se biểu lộ tình yêu thương đối với Ðức Chúa Trời. Qua cách nào? Hãy nhớ những lời được ghi nơi 1 Giăng 5:3: “Yêu thương Ðức Chúa Trời nghĩa là vâng giữ các điều răn ngài”. Vì yêu thương Ðức Chúa Trời nên Môi-se vâng theo các mệnh lệnh của ngài. Trong mọi việc Ðức Chúa Trời đòi hỏi, từ nhiệm vụ gay go như đối mặt với Pha-ra-ôn uy quyền cho đến việc có vẻ đơn giản như giơ gậy ra trên Biển Ðỏ, Môi-se đều vâng lời. Mệnh lệnh dù dễ hay khó, “Môi-se làm y như mọi điều Ðức Giê-hô-va đã phán dặn mình”.—Xuất Ê-díp-tô Ký 40:16.

Môi-se biểu lộ tình yêu thương với người đồng hương Y-sơ-ra-ên. Họ biết Ðức Giê-hô-va dùng Môi-se để dẫn dắt dân sự nên đến nhờ ông giải quyết nhiều vấn đề. Kinh Thánh viết: “Cả dân-sự đứng chực trước mặt người từ sớm mai cho đến chiều” (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-16). Hãy tưởng tượng, Môi-se mệt mỏi thế nào khi cả ngày phải nghe dân Y-sơ-ra-ên kể lể các vấn đề của họ! Nhưng vì yêu thương họ nên Môi-se sẵn lòng giúp đỡ.

Ngoài việc lắng nghe người khác, Môi-se cũng cầu nguyện cho những người thân yêu. Ông còn cầu nguyện cho những người cư xử không tốt với mình! Chẳng hạn, khi chị của Môi-se là Mi-ri-am lầm bầm về Môi-se, Ðức Giê-hô-va phạt bà bị phong cùi. Thay vì vui mừng về việc này, Môi-se liền cầu xin giùm bà: “Ôi, Ðức Chúa Trời! Tôi cầu-khẩn Ngài chữa cho nàng” (Dân-số Ký 12:13). Còn điều gì khác ngoài tình yêu thương có thể thôi thúc ông cầu nguyện một cách bất vị kỷ như thế?

BÀI HỌC CHO CHÚNG TA.

Chúng ta có thể noi gương Môi-se qua việc vun đắp tình yêu thương sâu đậm với Ðức Chúa Trời. Tình yêu thương như thế thôi thúc chúng ta “thành tâm” vâng theo các mệnh lệnh của ngài (Rô-ma 6:17). Khi hết lòng vâng lời Ðức Giê-hô-va, chúng ta làm ngài vui lòng (Châm-ngôn 27:11). Chúng ta cũng nhận được lợi ích, vì khi phụng sự Ðức Chúa Trời với tình yêu thương chân thật, không những chúng ta sẽ làm điều đúng mà còn vui thích làm thế!—Thi-thiên 100:2.

Một cách khác chúng ta có thể noi gương Môi-se là phát huy tình yêu thương bất vị kỷ với người khác. Khi bạn bè hoặc người thân trong gia đình bày tỏ những vấn đề của họ, thì tình yêu thương thôi thúc chúng ta (1) chân thành lắng nghe, (2) thông cảm hay có cùng cảm xúc với họ, (3) cho biết mình quan tâm đến họ.

Như Môi-se, chúng ta có thể cầu nguyện cho những người thân yêu. Thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy buồn, vì khi họ trình bày vấn đề nhưng mình không thể giúp được gì. Có thể chúng ta nói: “Tôi xin lỗi, điều tôi có thể làm là cầu nguyện cho bạn mà thôi”. Nhưng hãy nhớ: “Lời cầu xin tha thiết của người công chính có sức mạnh và hiệu lực” (Gia-cơ 5:16). Lời cầu nguyện của chúng ta có thể thôi thúc Ðức Giê-hô-va làm điều gì đó mà có lẽ ngài không định làm. Thật vậy, còn điều gì tốt hơn là việc chúng ta cầu nguyện cho người thân yêu? *

Chẳng phải bạn đồng ý là chúng ta có thể học được nhiều điều từ Môi-se sao? Dù là người bình thường nhưng ông đã nêu gương xuất sắc về đức tin, tính khiêm nhường và tình yêu thương. Càng theo sát gương của Môi-se, chúng ta càng nhận được lợi ích cho chính mình và cho người khác.—Rô-ma 15:4.

^ đ. 8 Ðể được Ðức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện, chúng ta phải nỗ lực đáp ứng những đòi hỏi của ngài. Ðể biết thêm thông tin, xin xem chương 17 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.