Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Môi-se—Người sống bởi đức tin

Môi-se—Người sống bởi đức tin

ÐỨC TIN LÀ GÌ?

Theo Kinh Thánh, “đức tin” bao hàm niềm tin chắc dựa trên bằng chứng rõ ràng. Người có đức tin nơi Ðức Chúa Trời thì tin chắc ngài sẽ thực hiện mọi lời ngài hứa.

MÔI-SE THỂ HIỆN ÐỨC TIN NHƯ THẾ NÀO?

Các quyết định của Môi-se cho thấy ông tin nơi những lời hứa của Ðức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 22:15-18). Dù có cơ hội sống xa hoa tại Ai Cập nhưng ông đã từ bỏ điều đó, “chọn bị ngược đãi cùng dân Ðức Chúa Trời thay vì vui hưởng lạc thú chóng qua của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:25). Ðó có phải là một quyết định hấp tấp mà sau này ông phải hối tiếc không? Không, vì Kinh Thánh nói Môi-se “luôn vững vàng như thể nhìn thấy đấng vô hình” (Hê-bơ-rơ 11:27). Môi-se không bao giờ hối tiếc về các quyết định dựa trên đức tin nơi Ðức Chúa Trời.

Môi-se cố gắng giúp người khác củng cố đức tin. Chẳng hạn, hãy xem điều gì xảy ra khi dân Y-sơ-ra-ên dường như bị kẹt giữa Biển Ðỏ và đạo quân của Pha-ra-ôn. Kinh hãi trước tai họa mà họ nghĩ sắp xảy ra, họ kêu khóc với Ðức Giê-hô-va và Môi-se. Ông phản ứng thế nào?

Có lẽ Môi-se không biết Ðức Chúa Trời sắp rẽ Biển Ðỏ, mở lối thoát cho dân Y-sơ-ra-ên. Tuy vậy, ông tin rằng Ðức Chúa Trời sẽ làm điều gì đó để bảo vệ dân ngài. Ông muốn các đồng hương của mình cũng có lòng tin chắc như thế. Kinh Thánh cho biết: “Môi-se đáp cùng dân-sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải-cứu Ðức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13). Có phải Môi-se đã giúp dân Y-sơ-ra-ên có đức tin mạnh hơn không? Có! Vì Kinh Thánh không chỉ nói về Môi-se mà còn cả dân Y-sơ-ra-ên: “Bởi đức tin, họ băng qua Biển Ðỏ như đi trên đất liền” (Hê-bơ-rơ 11:29). Ðức tin của Môi-se không những mang lại lợi ích cho ông mà còn cho những ai học từ đức tin của ông.

BÀI HỌC CHO CHÚNG TA.

Noi gương Môi-se, các quyết định sẽ cho thấy chúng ta tin nơi những lời hứa của Ðức Chúa Trời. Chẳng hạn, nếu chúng ta đặt sự thờ phượng lên hàng đầu trong đời sống, Ðức Chúa Trời hứa sẽ chăm lo nhu cầu vật chất của chúng ta (Ma-thi-ơ 6:33). Thật vậy, chạy theo vật chất là điều phổ biến ngày nay và khó có thể cưỡng lại cám dỗ này. Tuy nhiên, chúng ta tin chắc rằng khi cố gắng giữ đời sống đơn giản và tập trung vào việc phụng sự Ðức Giê-hô-va, thì ngài sẽ chu cấp mọi thứ chúng ta cần. Ngài đảm bảo: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, và chẳng bao giờ bỏ ngươi”.—Hê-bơ-rơ 13:5.

Chúng ta cũng nỗ lực giúp người khác vun đắp đức tin. Chẳng hạn, cha mẹ khôn ngoan tìm ra vô số cơ hội giúp con cái vun đắp đức tin nơi Ðức Chúa Trời. Trong khi nuôi dưỡng con, cha mẹ cần dạy con biết là Ðức Chúa Trời hiện hữu, đấng dạy chúng ta các tiêu chuẩn về điều thiện điều ác. Ngoài ra, cha mẹ phải giúp con hiểu làm theo các tiêu chuẩn của ngài là lối sống tốt nhất (Ê-sai 48:17, 18). Cha mẹ tặng con món quà quý giá khi giúp chúng tin rằng Ðức Chúa Trời “có thật, và Ngài luôn luôn tưởng thưởng xứng đáng cho người tìm cầu Ngài”.—Hê-bơ-rơ 11:6; Bản Diễn Ý.