Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 HÃY ÐẾN GẦN ÐỨC CHÚA TRỜI

Ngài là Ðức Chúa Trời của người sống’

Ngài là Ðức Chúa Trời của người sống’

Cái chết có mạnh hơn Ðức Chúa Trời không? Dĩ nhiên không! Làm sao cái chết hoặc bất cứ “kẻ thù” nào khác lại có thể mạnh hơn “Ðức Chúa Trời toàn-năng”? (1 Cô-rinh-tô 15:26; Xuất Ê-díp-tô Ký 6:3). Ðức Chúa Trời có quyền năng xóa bỏ cái chết qua việc làm người chết sống lại, và ngài hứa thực hiện điều đó trong thế giới mới *. Lời hứa ấy chắc chắn đến mức nào? Con của Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-su, nói đến điều này qua những lời khiến chúng ta tràn đầy hy vọng.—Ðọc Ma-thi-ơ 22:31, 32.

Ðáp lại người Sa-đu-sê, những người không tin sự sống lại, Chúa Giê-su nói: “Về sự sống lại của người chết, các ông chưa đọc lời phán của Ðức Chúa Trời cho các ông sao: ‘Ta là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp’? Ngài không phải là Ðức Chúa Trời của người chết, mà của người sống”. Ở đây, Chúa Giê-su nói đến cuộc đối thoại giữa Ðức Chúa Trời và Môi-se tại bụi gai cháy, khoảng năm 1514 trước công nguyên (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-6). Theo Chúa Giê-su, những lời Ðức Giê-hô-va nói với Môi-se, “Ta là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp”, cho thấy lời hứa về sự sống lại chắc chắn sẽ được thực hiện. Như thế nào?

Trước hết hãy xem xét bối cảnh. Khi Ðức Giê-hô-va nói chuyện với Môi-se, các tộc trưởng Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp qua đời đã lâu. Áp-ra-ham đã chết 329 năm, Y-sác 224 năm và Gia-cốp 197 năm. Tuy nhiên, Ðức Giê-hô-va vẫn nói rằng “Ta ” Ðức Chúa Trời của họ. Ngài nói về ba tộc trưởng quá cố như thể họ vẫn còn sống. Tại sao?

Chúa Giê-su giải thích: “Ngài [Ðức Giê-hô-va] không phải là Ðức Chúa Trời của người chết, mà của người sống”. Hãy nghĩ xem những lời này ngụ ý gì. Nếu không có sự sống lại, Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp sẽ mãi mãi bị giam trong nanh vuốt sự chết. Thế thì Ðức Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời của người chết. Hơn nữa, điều đó có nghĩa cái chết mạnh hơn Ðức Giê-hô-va, như thể ngài không đủ sức để giải thoát các tôi tớ trung thành khỏi sự kìm kẹp của cái chết.

Vậy, chúng ta có thể kết luận gì về Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và tất cả các tôi tớ trung thành quá cố của Ðức Giê-hô-va? Chúa Giê-su mạnh mẽ tuyên bố: “Ðối với ngài họ đều sống” (Lu-ca 20:38). Thật thế, ý định của Ðức Giê-hô-va làm các tôi tớ trung thành đã qua đời được sống lại chắc chắn đến nỗi ngài nghĩ họ như là người sống (Rô-ma 4:16, 17). Ðức Giê-hô-va sẽ gìn giữ tất cả những người này trong trí nhớ vô tận của ngài cho đến lúc ngài làm họ sống lại.

Ðức Giê-hô-va hoàn toàn mạnh hơn cái chết

Triển vọng được đoàn tụ với người thân đã qua đời có hấp dẫn bạn không? Nếu có, hãy nhớ rằng Ðức Giê-hô-va hoàn toàn mạnh hơn cái chết. Không gì có thể ngăn ngài thực hiện lời hứa làm người chết sống lại. Sao không tìm hiểu thêm về lời hứa liên quan đến sự sống lại và về Ðức Chúa Trời, đấng sẽ thực hiện điều đó? Khi làm thế, chắc chắn bạn sẽ đến gần Ðức Giê-hô-va, ‘Ðức Chúa Trời của người sống’.

Phần đọc Kinh Thánh trong tháng hai

Ma-thi-ơ 22-28Mác 1-8

^ đ. 3 Ðể biết thêm về lời hứa của Ðức Chúa Trời liên quan đến sự sống lại trong thế giới mới công chính, xin xem chương 7 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.