Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 HÃY ÐẾN GẦN ÐỨC CHÚA TRỜI

“Cha đã... tiết lộ cho con trẻ”

“Cha đã... tiết lộ cho con trẻ”

Bạn có muốn biết sự thật về Ðức Chúa Trời, ngài là ai, ngài yêu điều gì, ghét điều gì và ý định của ngài thế nào không? Qua Lời Ngài, tức Kinh Thánh, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời tiết lộ toàn bộ sự thật về chính ngài. Nhưng không phải người nào cũng có thể đọc và hiểu rõ sự thật trong Kinh Thánh. Tại sao? Vì hiểu rõ những sự thật này là một đặc ân; không phải ai cũng nhận được. Chúng ta hãy xem Chúa Giê-su nói gì về điều này.—Ðọc Ma-thi-ơ 11:25.

Câu Kinh Thánh này bắt đầu với cụm từ: “Bấy giờ, Chúa Giê-su nói”. Thế nên, điều Chúa Giê-su sắp nói có lẽ để trả lời cho việc mới xảy ra. Ngài vừa quở trách những người không muốn theo ngài ở ba thành trong xứ Ga-li-lê, nơi ngài đã làm những phép lạ (Ma-thi-ơ 11:20-24). Có lẽ bạn thắc mắc: “Tại sao những người đã chứng kiến các phép lạ của Chúa Giê-su lại không hưởng ứng sự thật ngài dạy?”. Thái độ không hưởng ứng ấy liên quan đến lòng chai cứng của họ.—Ma-thi-ơ 13:10-15.

Ðể hiểu sự thật về Ðức Chúa Trời trong Kinh Thánh, Chúa Giê-su biết chúng ta cần hai điều: Sự giúp đỡ của Ðức Chúa Trời và thái độ đúng. Chúa Giê-su giải thích: “Con ca ngợi Cha trước công chúng vì Cha đã giấu kín những điều này, không cho người khôn ngoan và trí thức biết, nhưng tiết lộ cho con trẻ”. Bạn có thấy tại sao việc hiểu rõ những sự thật trong Kinh Thánh được xem là một đặc ân? Ðức Giê-hô-va, “Chúa của trời đất”, có quyền giấu kín hoặc tiết lộ sự thật. Nhưng mọi người đều có cơ hội hiểu sự thật, vì Ðức Chúa Trời không thiên vị. Dựa vào điều gì ngài tiết lộ sự thật trong Kinh Thánh cho một số người, còn số khác thì không?

Ðức Giê-hô-va yêu mến người khiêm nhường, không phải người kiêu ngạo (Gia-cơ 4:6). Ngài không cho “người khôn ngoan và trí thức” theo thế gian hiểu sự thật, vì họ kiêu ngạo và tự tin nên thấy không cần ngài giúp đỡ (1 Cô-rinh-tô 1:19-21). Tuy nhiên, ngài tiết lộ sự thật cho “con trẻ”, những người đến với ngài bằng tấm lòng chân thật, thể hiện tính khiêm nhường như con trẻ (Ma-thi-ơ 18:1-4; 1 Cô-rinh-tô 1:26-28). Con của Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-su, thấy được phản ứng của hai nhóm người này. Các nhà lãnh đạo tôn giáo kiêu ngạo, có học vấn cao đã không hiểu ý nghĩa thông điệp của Chúa Giê-su, nhưng những người đánh cá khiêm nhường thì hiểu (Ma-thi-ơ 4:18-22; 23:1-5; Công vụ 4:13). Ngoài ra, một số người giàu có và trí thức thể hiện tính khiêm nhường chân thật đã trở thành môn đồ Chúa Giê-su.—Lu-ca 19:1, 2, 8; Công vụ 22:1-3.

Chúng ta trở lại câu hỏi nơi đầu bài: “Bạn có muốn biết sự thật về Ðức Chúa Trời không?”. Nếu có, bạn có thể được an ủi khi biết Ðức Chúa Trời không chấp nhận những người xem mình là khôn ngoan theo thế gian. Ngược lại, những người có thể bị người khôn ngoan theo thế gian xem thường thì được ngài hài lòng. Nếu tìm hiểu Lời Ðức Chúa Trời với thái độ đúng, bạn có thể ở trong số những người được Ðức Giê-hô-va ban cho món quà quý giá, đó là hiểu biết sự thật về ngài. Hiểu rõ sự thật ấy làm đời sống bạn thêm ý nghĩa ngay bây giờ và có thể dẫn đến “sự sống thật”, sự sống vĩnh cửu trong thế giới mới công chính sắp đến mà Ðức Chúa Trời hứa. *1 Ti-mô-thê 6:12, 19; 2 Phi-e-rơ 3:13.

Phần đọc kinh thánh trong tháng một

Ma-thi-ơ 1-21

^ đ. 7 Nhân Chứng Giê-hô-va rất vui lòng giúp bạn tìm hiểu sự thật về Ðức Chúa Trời và ý định của ngài. Họ mời học Kinh Thánh miễn phí tại nhà với sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.