Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tưởng nhớ Chúa Giê-su Ki-tô

Tưởng nhớ Chúa Giê-su Ki-tô

“Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi”.—LU-CA 22:19.

Tại sao một số người ăn mừng Lễ Giáng Sinh?

Một số người cho rằng là vì Chúa Giê-su. Họ ăn mừng lễ này để nhớ đến ngày sinh của ngài.

Tại sao gây khó khăn?

Loại nhạc Giáng Sinh phổ biến và nhiều phong tục trong mùa lễ này ít liên quan đến Chúa Giê-su Ki-tô. Hàng triệu người ăn mừng lễ này không có đức tin nơi ngài, thậm chí một số không tin rằng ngài hiện hữu. Trong thế giới thương mại, Giáng Sinh trở thành ngày lễ để quảng cáo hàng hóa thay vì là dịp nhớ đến Chúa Giê-su.

Các nguyên tắc Kinh Thánh nào có thể giúp bạn?

“Con Người đã đến... hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Chúa Giê-su đã nói những lời được trích nơi đầu bài, rõ ràng không phải vào ngày sinh của ngài nhưng vào đêm trước khi ngài chết. Tối hôm ấy, ngài đã thiết lập một buổi lễ đơn giản để có thể nhớ đến cái chết của mình. Tuy nhiên, tại sao Chúa Giê-su muốn các môn đồ tưởng nhớ cái chết thay vì ngày sinh của ngài? Vì sự hy sinh làm giá chuộc của ngài cho nhân loại biết vâng lời cơ hội nhận được sự sống vĩnh cửu. Kinh Thánh nói: “Tiền công mà tội lỗi trả là sự chết, còn món quà Đức Chúa Trời ban là sự sống vĩnh cửu qua Đấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Thế nên hằng năm, vào ngày tưởng niệm cái chết của Chúa Giê-su Ki-tô, các môn đồ nhớ đến ngài, không phải như đứa bé yếu ớt mà là “đấng cứu thế”.—Giăng 4:42.

“Đấng Ki-tô đã chịu khổ vì anh em và để lại một gương mẫu, hầu anh em theo sát dấu chân ngài” (1 Phi-e-rơ 2:21). Để tôn vinh và nhớ đến Chúa Giê-su, bạn nên học biết về gương của ngài, là người thông minh và hoàn hảo khi sống trên đất. Cũng hãy suy ngẫm về cách Chúa Giê-su thể hiện lòng trắc ẩn, kiên nhẫn và can đảm để làm điều đúng. Hơn nữa, tìm cơ hội để noi gương ngài trong đời sống.

“Quyền cai trị thế gian nay thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Ki-tô của ngài, ngài sẽ trị vì đời đời vô cùng” (Khải huyền 11:15). Khi nhớ đến Chúa Giê-su Ki-tô, hãy nghĩ xem hiện nay ngài làm gì. Ngài đang làm vua trên trời. Lời Đức Chúa Trời tiên tri về Chúa Giê-su: “Ngài sẽ dùng sự công-bình xét-đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay-thẳng cho kẻ nhu-mì trên đất” (Ê-sai 11:4). Những đức tính thu hút này chỉ có nơi đấng trị vì quyền năng. Một trẻ sơ sinh thì làm sao có được!