Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Học từ Lời Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Trời phái Chúa Giê-su xuống đất?

Tại sao Đức Chúa Trời phái Chúa Giê-su xuống đất?

Bài này bàn đến những câu hỏi mà có lẽ bạn thắc mắc và cho biết bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở đâu trong Kinh Thánh. Nhân Chứng Giê-hô-va rất vui lòng thảo luận câu trả lời với bạn.

1. Chúa Giê-su ở đâu trước khi được Đức Chúa Trời phái xuống đất?

Chúa Giê-su là thần linh sống ở trên trời trước khi được sinh ra ở Bết-lê-hem. Ngài là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời và là tạo vật duy nhất được Đức Chúa Trời trực tiếp tạo ra. Thế nên, Chúa Giê-su được gọi là Con một của Đức Chúa Trời. Ở trên trời, ngài thường làm phát ngôn viên của Đức Chúa Trời nên được gọi là Ngôi Lời. Ngài cũng giúp Đức Chúa Trời và tham gia việc tạo ra muôn loài (Giăng 1:2, 3, 14). Chúa Giê-su sống với Đức Chúa Trời ở trên trời hằng hà sa số năm trước khi con người được tạo ra.—Đọc Mi-chê 5:1; Giăng 17:5.

2. Đức Chúa Trời phái Chúa Giê-su xuống đất bằng cách nào?

Qua thần khí, Đức Giê-hô-va chuyển sự sống của Chúa Giê-su vào bụng của bà Ma-ri. Thế nên, Chúa Giê-su được sinh ra không nhờ cha người phàm. Các thiên sứ công bố sự ra đời của ngài cho vài người chăn cừu sống ngoài đồng, thức suốt đêm canh giữ bầy của mình (Lu-ca 2:8-12). Vậy, Chúa Giê-su ra đời, không phải vào thời điểm mùa đông giá rét nhất, nhưng rất có thể vào đầu tháng mười, khi thời tiết vẫn còn ấm. Sau một thời gian, bà Ma-ri và chồng là Giô-sép đưa cậu bé Giê-su về nhà ở Na-xa-rét và ngài lớn lên ở đây. Giô-sép nuôi dưỡng Giê-su như con của mình.—Đọc Ma-thi-ơ 1:18-23.

Khi trạc 30 tuổi, Chúa Giê-su báp-têm và Đức Chúa Trời công bố rằng Chúa Giê-su là Con của ngài. Sau đó, Chúa Giê-su bắt tay vào công việc mà Đức Chúa Trời giao khi phái ngài xuống đất.—Đọc Ma-thi-ơ 3:16, 17.

 3. Tại sao Đức Chúa Trời phái Chúa Giê-su xuống đất?

Đức Chúa Trời phái Chúa Giê-su xuống đất để dạy dỗ người ta về sự thật. Chúa Giê-su dạy về Nước Đức Chúa Trời, một chính phủ ở trên trời sẽ mang đến bình an khắp đất. Ngài cung cấp hy vọng về đời sống vĩnh cửu (Giăng 4:14; 18:36, 37). Chúa Giê-su cũng dạy người ta nhiều điều về việc tìm kiếm hạnh phúc thật (Ma-thi-ơ 5:3; 6:19-21). Ngài dạy qua gương mẫu. Chẳng hạn, ngài cho thấy cách làm theo ý muốn Đức Chúa Trời dù gặp hoàn cảnh khó khăn. Khi bị nhục mạ, ngài chẳng trả thù.—Đọc 1 Phi-e-rơ 2:21-24.

Chúa Giê-su dạy các môn đồ về tình yêu thương quên mình. Ngài có nhiều đặc ân khi ở trên trời với Cha, nhưng ngài khiêm nhường vâng lời Cha và xuống đất sống với con người. Không ai có thể cho chúng ta gương mẫu về tình yêu thương tốt hơn Chúa Giê-su.—Đọc Giăng 15:12, 13; Phi-líp 2:5-8.

4. Chúa Giê-su hoàn thành được điều gì khi chết?

Đức Chúa Trời cũng phái Chúa Giê-su xuống đất để chết vì tội lỗi của chúng ta (Giăng 3:16). Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nghĩa là chúng ta không hoàn hảo và có tội. Chính vì vậy mà chúng ta bị bệnh và chết. Trái lại, người đàn ông đầu tiên, A-đam, là người hoàn hảo. Ông không có tội và có triển vọng không bao giờ chết hoặc bị bệnh. Nhưng ông đánh mất tình trạng hoàn hảo khi cãi lời Đức Chúa Trời. A-đam đã truyền lại tội lỗi cho chúng ta và tiền công của nó, tức sự chết.—Đọc Rô-ma 5:12; 6:23.

Chúa Giê-su, người hoàn hảo, không chết vì tội lỗi của ngài. Ngài chết vì tội lỗi của chúng ta. Cái chết của Chúa Giê-su mở đường để chúng ta có cơ hội hưởng đời sống vĩnh cửu và được Đức Chúa Trời ban phước.—Đọc 1 Phi-e-rơ 3:18.