Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Cùng đọc với con

Giô-tham trung thành dù gặp khó khăn trong gia đình

Giô-tham trung thành dù gặp khó khăn trong gia đình

Khi cha mẹ từ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, điều đó gây khó khăn cho đứa bé. Chúng ta hãy nói về Giô-tham. Chúng ta sẽ biết những khó khăn mà ông đã gặp trong gia đình khi ông đang lớn khôn.

Cha của Giô-tham, Ô-xia, là vua nước Giu-đa. Ông có quyền lực nhất trong nước. Ô-xia từng là vị vua tốt trong nhiều năm, ngay cả trước khi Giô-tham được sinh ra. Nhưng sau này lúc Giô-tham còn nhỏ, Ô-xia trở nên kiêu ngạo và vi phạm Luật pháp Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Trời hành hại ông bị phong cùi, một căn bệnh ghê tởm. Con có biết lúc đó Giô-tham làm gì không? *

Giô-tham tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va. Có lẽ mẹ ông, Giê-ru-sa, đã giúp ông. Dù vậy, hẳn là khó cho Giô-tham để giữ lòng trung thành, sau khi cha ông là Ô-xia không được vào nhà của Đức Giê-hô-va nữa.

Nói sao nếu cha hoặc mẹ của con ngưng thờ phượng Đức Giê-hô-va? Hẳn con cảm thấy khó khăn phải không?— Tuy nhiên, không có gì là sai khi nghĩ rằng con phải làm sao nếu cha hoặc mẹ ngưng phụng sự Đức Giê-hô-va. Điều Đa-vít viết trong Kinh Thánh cũng cho thấy làm như vậy không có gì là sai.

Cha của Đa-vít, Y-sai, là một người tốt. Ông phụng sự Đức Giê-hô-va và chúng ta có thể tin chắc rằng Đa-vít yêu thương cha  mình. Nhưng Đa-vít vun trồng tình yêu thương với Đức Giê-hô-va nhiều hơn với cha mình. Tại sao chúng ta biết điều này.

Hãy mở Kinh Thánh nơi Thi-thiên 27:10. Đa-vít viết: “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp-nhận tôi”. Hãy nghĩ điều này: Kinh Thánh nói nếu cha Đa-vít, Y-sai, hoặc mẹ ngưng phụng sự Đức Giê-hô-va thì ông vẫn tiếp tục phụng sự ngài.

Còn con thì sao? Liệu con sẽ tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va dù cha hoặc mẹ không còn làm thế?— Đây là câu con nên tự hỏi vì điều này liên quan đến mệnh lệnh quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Đó là: “Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí”.

Mệnh lệnh này có nghĩa chúng ta phải trung thành với Đức Giê-hô-va dù đôi khi khó làm thế. Con nghĩ ai là kẻ muốn chúng ta ngưng phụng sự Đức Giê-hô-va?— Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt, kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su gọi hắn là “kẻ cai trị thế gian này”. Kinh Thánh cũng cho biết hắn là “chúa đời này”. Chúng ta có cần phải sợ Sa-tan không?

Không. Thay vì thế, chúng ta cần nhớ rằng Đức Giê-hô-va mạnh hơn Sa-tan. Ngài sẽ bảo vệ chúng ta nếu chúng ta tin cậy ngài. Hãy đọc Kinh Thánh để biết cách Đức Giê-hô-va che chở Đa-vít trước tên khổng lồ Gô-li-át đáng sợ. Ngài cũng có thể che chở con nếu con trung thành với ngài.

^ đ. 4 Nếu bạn đọc bài này với con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và khuyến khích con phát biểu ý kiến.