Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bé học Kinh Thánh

 DƯỚI 3 TUỔI

Bé học Kinh Thánh

Một ngày mưa rơi.

Thủy Tiên kêu lên:

“Bé phải ở trong nhà.

Sao mưa không dứt?”.

Nhưng kìa, lạ chưa!

Mặt trời ló dạng.

Mưa dứt rồi kìa.

Thủy Tiên hớn hở!

Bé chạy ra ngoài,

quá đỗi ngạc nhiên

Thủy Tiên thấy

một điều lạ lùng.

Thủy Tiên nói:

“Bé không biết

hoa mọc lên

nhờ Đức Chúa Trời

làm mưa!”.

DÀNH CHO CHA MẸ

Cho bé chỉ trong hình:

  • Cửa sổ

  • Thủy Tiên

  • Hoa

  • Chim

  • Cây

Cho bé tìm.

  • Con bọ rùa

  • Máy bay

Đọc Công vụ 14:17. Tại sao Đức Giê-hô-va tạo ra mưa?