Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Câu hỏi độc giả

Phải kết hôn thì mới hạnh phúc?

Phải kết hôn thì mới hạnh phúc?

Kinh Thánh có dạy là bạn phải kết hôn thì mới hạnh phúc trọn vẹn không? Xem thoáng qua thì thấy dường như Lời Đức Chúa Trời ủng hộ quan điểm đó. Tại sao?

Theo lời tường thuật trong sách Sáng-thế Ký, Đức Chúa Trời thấy người đầu tiên là A-đam tiếp tục ở một mình thì “không tốt” nên ngài đã tạo ra Ê-va để làm người giúp đỡ và bổ trợ cho A-đam (Sáng-thế Ký 2:18). Từ lời tường thuật đó, chúng ta có thể kết luận là một người chưa thể vẹn toàn nếu chưa kết hôn. Ngoài ra, một số lời tường thuật trong Kinh Thánh đã miêu tả hôn nhân là một nguồn ân phước và vui mừng. Câu chuyện của Ru-tơ là một ví dụ.

Thế nhưng, những lời tường thuật đó có thật sự dạy rằng tín đồ đạo Đấng Ki-tô ngày nay chưa thể hạnh phúc trọn vẹn nếu chưa kết hôn và sinh con không? Không thể nói như vậy. Người vẹn toàn nhất đã từng sống là Chúa Giê-su Ki-tô, nhưng ngài vẫn sống độc thân cho đến lúc qua đời. Chúa Giê-su, người khôn ngoan nhất đã từng sống cũng hoàn toàn phản ánh Đức Giê-hô-va, “Đức Chúa Trời hạnh phúc” (1 Ti-mô-thê 1:11; Giăng 14:9). Chúa Giê-su đã cho biết những điều mang lại hạnh phúc hay ân phước trong thế gian này, nhưng ngài lại không nhắc đến việc lập gia đình (Ma-thi-ơ 5:1-12).

Thế thì Kinh Thánh có tự mâu thuẫn về vấn đề này không? Không hề. Chúng ta cần xem xét hôn nhân có liên quan thế nào đến ý định của Đức Chúa Trời. Ngài đã thiết lập hôn nhân để mang lại sự vui mừng, mật thiết, cảm giác an toàn, và sự phối hiệp này đôi khi cần thiết để thực hiện một số khía cạnh trong ý muốn của ngài. Ví dụ, ý định của Đức Chúa Trời đối với A-đam và Ê-va là “sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất” (Sáng-thế Ký 1:28). Cả A-đam lẫn Ê-va đều không thể tự thực hiện ý định của Đức Chúa Trời. Thế nên, họ cần có nhau và người này bổ trợ cho người kia theo một nghĩa đặc biệt.

Tương tự, Đức Giê-hô-va đã có những ý định đặc biệt liên quan đến hôn nhân và đời sống gia đình. Chúng ta thấy điều này qua ý định của ngài đối với nước Y-sơ-ra-ên trên đất. Ngài muốn dân ngài thật đông để không bị kẻ thù cướp nước. Ngài cũng có ý định là chi phái Giu-đa sẽ sinh ra Đấng Mê-si, đấng sẽ giải cứu nhân loại trung thành khỏi ảnh hưởng của tội lỗi và sự chết (Sáng-thế Ký 49:10). Do đó, những người nữ Y-sơ-ra-ên trung thành xem việc kết hôn và sinh con là đặc ân, nếu không được như thế thì họ sẽ cảm thấy hổ thẹn và đau khổ.

Thế còn thời nay thì sao? Mệnh lệnh thời xưa của Đức Chúa Trời là “làm cho đầy-dẫy đất” có đòi hỏi tín đồ đạo Đấng Ki-tô đang sống trong thế giới đông đúc này phải kết hôn và sinh sản không? Không (Ma-thi-ơ 19:10-12). Lời tiên tri về Đấng Mê-si đã được ứng nghiệm nên Đức Chúa Trời không còn phải bảo vệ dòng dõi của Đấng Mê-si hay che chở quốc gia sinh ra đấng ấy nữa. Vậy thì tín đồ đạo Đấng Ki-tô nên có quan điểm nào về hôn nhân và đời sống độc thân?

Quả thật, cả hai đều có thể được xem là món quà của Đức Chúa Trời. Như bạn biết, một món quà có thể thích hợp cho người này nhưng lại không hợp với người khác. Hôn nhân là một sự sắp đặt thiêng liêng có thể mang lại tình yêu, tình bạn và nền tảng vững chắc cho một gia đình. Mặt khác, Kinh Thánh cũng cho biết điểm thực tế là những người lập gia đình trong thế giới đầy dẫy khó khăn này sẽ phải đối mặt với các vấn đề, hay “gặp khốn khổ về xác thịt”. Nói về tình trạng độc thân, Đức Giê-hô-va không xem đó là một điều hổ thẹn hay đau khổ. Thay vì thế, Lời của ngài khẳng định là đời sống độc thân có một số ưu thế nhất định so với việc kết hôn.—1 Cô-rinh-tô 7:28, 32-35.

Vì thế, Kinh Thánh cho thấy quan điểm thăng bằng về hôn nhân và đời sống độc thân. Đức Giê-hô-va, đấng đã thiết lập hôn nhân và gia đình, muốn mọi tôi tớ của ngài được hạnh phúc trọn vẹn, dù sống độc thân hay kết hôn.