Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Môn đồ Chúa Giê-su đã trốn khỏi Giu-đa trước khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt vào năm 70 công nguyên (CN)?

“Khi anh em thấy quân lính bao vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rằng nó sắp bị tàn phá. Vậy ai ở xứ Giu-đa hãy chạy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy ra khỏi đó, và ai ở vùng nông thôn thì đừng vào thành” (Lu-ca 21:20, 21). Chúa Giê-su đã đưa ra những lời chỉ dẫn ấy cho các môn đồ về sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem sắp sửa xảy ra. Có bằng chứng nào cho thấy các môn đồ làm theo lời cảnh báo của Chúa Giê-su không?

Vài thập kỷ sau khi Chúa Giê-su qua đời, một đội quân La Mã, theo lệnh của Cestius Gallus, tiến vào Palestine nhằm dập tắt một cuộc nổi dậy. Sống vào thời điểm đó, nhà sử học Josephus người Do Thái đã chứng thực điều này. Quân đoàn La Mã đã bao vây Giê-ru-sa-lem và dường như nắm chắc phần thắng. Đột nhiên Gallus ra lệnh rút quân. Theo nhà sử học tôn giáo Eusebius, môn đồ Chúa Giê-su ở Giu-đa đã chộp lấy thời cơ này để chạy trốn đến Pella, một thành phố ở vùng núi Đê-ca-bô-li.

Vài năm sau đó, năm 70 CN, một đội quân La Mã khác, do tướng Titus chỉ huy, đã quay lại vây hãm thủ đô của dân Do Thái. Lần này quân lính đã hoàn thành việc mà Gallus bỏ ngang, là hủy diệt thành phố. Hàng trăm ngàn người bị mắc kẹt trong thành Giê-ru-sa-lem và mất mạng.

“Con cái tiên tri” là ai?

Lời tường thuật trong Kinh Thánh về các nhà tiên tri như Sa-mu-ên, Ê-li và Ê-li-sê đã nhắc đến những người đàn ông được gọi là “con cái tiên tri”. Ví dụ, khi Giê-hu được bổ nhiệm làm vua nước Y-sơ-ra-ên, Ê-li-sê đã phái “một người trong hàng con cái tiên tri” đến xức dầu cho ông.—2 Các Vua 9:1-4, Nguyễn Thế Thuấn.

Các học giả tin rằng cụm từ đó ám chỉ một chương trình huấn luyện hoặc một nhóm người sống và làm việc cùng nhau, chứ không phải con cái của các nhà tiên tri theo nghĩa đen. Theo sách Journal of Biblical Literature, thành viên của các nhóm này hẳn là những người “dâng đời sống hầu phụng sự Yavê [Đức Giê-hô-va], dưới quyền của một nhà tiên tri,... cha tinh thần của họ” (2 Các Vua 2:12). Thật ra, lời tường thuật về việc xức dầu cho Giê-hu đã gọi người được Ê-li-sê phái đến là “người tôi-tớ trai-trẻ của đấng tiên-tri”.—2 Các Vua 9:4.

Xem ra “con cái tiên tri” có đời sống rất giản dị. Một nhóm như thế vào thời Ê-li-sê đã được nói đến khi tự xây dựng nơi ở và dùng rìu mượn của người khác (2 Các Vua 6:1-5). Một số người trong những nhóm này đã lấy vợ, và Kinh Thánh cho thấy điều đó khi nhắc đến vợ góa của một trong “các con cái tiên tri” (2 Các Vua 4:1, NTT). Dân Y-sơ-ra-ên trung thành hẳn đã biết ơn các “con cái tiên tri”, và trong một lần nọ, họ đã biếu những người ấy thực phẩm.—2 Các Vua 4:38, 42, NTT.