Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Dành cho bạn trẻ

Hãy chống lại tham vọng!

Hãy chống lại tham vọng!

Hướng dẫn: Hãy tìm một nơi yên tĩnh để tập trung vào phần dưới đây. Khi đọc Kinh Thánh, hãy tưởng tượng bạn có mặt và chứng kiến những sự kiện diễn ra. Hãy hình dung bối cảnh, lắng nghe giọng nói của những người trong câu chuyện. Hãy cảm nhận những cảm xúc của các nhân vật. Hãy làm cho lời tường thuật trở nên sống động trong tâm trí bạn.

Nhân vật chính: Đa-vít, Áp-sa-lôm và Giô-áp

Tóm lược: Áp-sa-lôm định cướp ngôi cha.

PHÂN TÍCH BỐI CẢNH.ĐỌC 2 SA-MU-ÊN 14:25-33; 15:1-17; 18:9-17, 30-33.

Hãy miêu tả ngoại diện của Áp-sa-lôm, theo như bạn hình dung (Đọc lại 2 Sa-mu-ên 14:25, 26).

Bạn tưởng tượng Áp-sa-lôm có thái độ và giọng nói ra sao khi ông cố chiếm lấy tình cảm của những người đến xin vua xét xử? (Đọc lại 2 Sa-mu-ên 15:2-6).

Từ lời tường thuật nơi 2 Sa-mu-ên 14:28-30, bạn nhận thấy Áp-sa-lôm có tính cách nào?

ĐÀO SÂU THÔNG TIN.

Áp-sa-lôm đã lập mưu đoạt ngôi như thế nào? (Gợi ý: Đọc 2 Sa-mu-ên 13:28, 29. Am-nôn là con cả của Đa-vít nên ông là người kế vị).

Mặc dù Áp-sa-lôm có tham vọng và cố tự tôn nhưng cách người ta chôn ông cho thấy họ xem ông là người ra sao? (Đọc lại 2 Sa-mu-ên 18:17).

Theo bạn, điều gì đã khiến Áp-sa-lôm nảy sinh tham vọng? (Để so sánh, hãy đọc về trường hợp của Đi-ô-trép nơi 3 Giăng 9, 10).

 Hành động của Áp-sa-lôm đã ảnh hưởng thế nào đến Đa-vít? (Gợi ý: Đọc Thi-thiên 3, Đa-vít viết vào thời điểm xảy ra cuộc nổi loạn của Áp-sa-lôm).

CÁCH ÁP DỤNG. HÃY VIẾT NHỮNG GÌ BẠN HỌC ĐƯỢC VỀ:

Mối nguy hiểm của tham vọng.

Nỗi đau mà một người có thể gây ra cho người khác, trong đó có cha mẹ của người ấy.

ÁP DỤNG THÊM.

Bạn có thể rơi vào bẫy tham vọng như thế nào?

Làm sao để tránh nảy sinh lòng tự tôn?

NHỮNG KHÍA CẠNH NÀO TRONG LỜI TƯỜNG THUẬT NÀY CÓ Ý NGHĨA NHẤT ĐỐI VỚI BẠN? TẠI SAO?

Đề nghị: Hãy hình dung một kết cục khác cho câu chuyện. Điều gì có thể xảy ra nếu Áp-sa-lôm có lòng khiêm nhường thay vì tham vọng?—Châm-ngôn 18:12.