THÁP CANH Tháng 10 năm 2012

BÀI TRANG BÌA

Tham nhũng—Lan rộng đến mức nào?

Ảnh hưởng của sự tham nhũng được cảm nhận và thấy ở trên khắp đất, đôi khi gây hậu quả tồi tệ.

BÀI TRANG BÌA

Tại sao tham nhũng cứ kéo dài?

Kinh Thánh cho thấy ba ảnh hưởng tai hại chịu trách nhiệm cho vô vàn nỗi đau khổ.

BÀI TRANG BÌA

Có thể nào lương thiện trong một thế giới tham nhũng?

Hãy xem làm sao hai người học biết lợi ích sự lương thiện và các tiêu chuẩn đạo đức.

BÀI TRANG BÌA

Sự tham nhũng sẽ chấm dứt!

Đức Chúa Trời sẽ sớm hành động để nhổ bỏ sự tham nhũng khỏi trái đất. Ngài làm thế bằng cách nào?

KINH NGHIỆM

Quyền lực của Lời Đức Chúa Trời đối với gia đình Ấn Độ giáo

Tại sao gia đình Ấn Độ giáo có bình an và hy vọng nhờ tìm hiểu Kinh Thánh?

NÓI CHUYỆN VỚI CHỦ NHÀ

Đức Chúa Trời có trừng phạt con người trong hỏa ngục không?

Có những lý do chính đáng để tin rằng Đức Chúa Trời công bằng, ngay cả khi ngài trừng phạt kẻ ác.

Bạn có biết?

Môn đồ Chúa Giê-su đã trốn khỏi Giu-đa trước khi Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt vào năm 70 công nguyên? “Con cái tiên tri” là ai?

HỌC TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Bạn có thể sống mãi mãi không?

Nguồn sự sống, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, có thể ban sự sống vĩnh cửu cho người khác và hứa sẽ làm thế.

HÃY ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI

‘Đấng Thượng-cổ ngồi trên ngôi’

Đấng thượng cổ là ai và ý nghĩa khải tượng của Đa-ni-ên là gì?

HÃY NOI THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ

“Người đàn bà hiền đức”

Ru-tơ là người ngoại bang Mô-áp nghèo nàn ở Y-sơ-ra-ên. Tại sao nàng được gọi là người “hiền đức”?

ĐỘC GIẢ THẮC MẮC

Phải kết hôn thì mới hạnh phúc?

Tín đồ độc thân có thể hạnh phúc? Kinh Thánh cho biết quan điểm đúng đắn về hôn nhân, và gương mẫu hoàn hảo về sự độc thân.

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Làm sao hai người từ bỏ thói xấu, trong đó có rượu và ma túy, và trở thành người thật sự hạnh phúc?

HỌC KINH THÁNH

Hãy chống lại tham vọng!

Con trai thứ ba của Đa-vít là Áp-sa-lôm muốn đoạt ngôi, nhưng ông phải trả giá đắt cho sự tham vọng của mình