Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Cùng đọc với con

Ông gắn bó với Ðức Giê-hô-va

Ông gắn bó với Ðức Giê-hô-va

Con có biết gắn bó với một người nghĩa là gì không? * Nghĩa là con sẽ luôn luôn vâng lời người đó. Chúng ta muốn nói về người mà Kinh Thánh miêu tả là “tríu-mến” hay gắn bó với Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời thật. Người ấy tên là Ê-xê-chia. Hãy cùng xem chúng ta có thể học được gì từ gương của ông.

Ê-xê-chia có một tuổi thơ bất hạnh. Cha ông là A-cha, vua Giu-đa, đã từ bỏ Ðức Giê-hô-va. A-cha dẫn đầu việc thờ các thần giả khi Ê-xê-chia còn bé. Thậm chí A-cha còn giết ít nhất một con trai của mình, là anh em ruột của Ê-xê-chia, để hiến tế cho một vị thần!

Dù A-cha tiếp tục làm điều ác, Ê-xê-chia vẫn vâng lời Ðức Giê-hô-va. Con nghĩ làm vậy có khó không?— Ðương nhiên rồi. Nhưng Ê-xê-chia đã không bỏ cuộc! Chúng ta hãy xem làm thế nào ông có thể gắn bó với Ðức Giê-hô-va, và chúng ta noi gương ông như thế nào.

Ê-xê-chia biết về những người đã gắn bó với Ðức Giê-hô-va. Ða-vít là một người trong số đó. Dù sống sau thời Ða-vít hàng trăm năm, Ê-xê-chia vẫn có thể học về ông qua Lời Ðức Chúa Trời. Ða-vít viết: “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Ðức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi”.

Con thấy điều gì đã giúp Ða-vít vâng lời Ðức Giê-hô-va?— Ðó là đức tin của ông! Ða-vít tin chắc rằng nếu ông vâng lời thì Ðức Giê-hô-va sẽ giúp ông. Ða-vít không hề nghi  ngờ! Việc suy ngẫm về gương của Ða-vít chắc chắn đã giúp Ê-xê-chia gắn bó với Ðức Giê-hô-va bằng cách vâng lời ngài. Con cũng có thể tin chắc rằng Ðức Giê-hô-va sẽ giúp con nếu con cứ gắn bó với ngài bằng cách vâng lời ngài.

Nếu như cha hay mẹ của con không thờ phượng Ðức Giê-hô-va thì sao?— Ðức Chúa Trời nói con cái phải vâng lời cha mẹ. Vì thế, con phải vâng lời cha mẹ con. Tuy nhiên, nếu cha mẹ bảo con làm một điều Ðức Chúa Trời không cho phép thì con có thể giải thích tại sao con không thể làm điều đó. Con đừng nói dối, ăn cắp hay làm những gì mà Ðức Chúa Trời nói là sai, cho dù người bảo con làm là ai đi nữa. Khi vâng lời Ðức Chúa Trời là con đang làm điều đúng!

Có nhiều gương tốt cho chúng ta noi theo. Ngoài Ða-vít, Ê-xê-chia còn có gương của ông nội là Giô-tham. Dù Giô-tham qua đời trước khi Ê-xê-chia sinh ra, Ê-xê-chia vẫn có thể học về ông. Chúng ta cũng có thể làm thế qua Kinh Thánh. Con có biết gương mẫu nào khác mà chúng ta có thể noi theo không?

Ðúng là Kinh Thánh cho thấy Ê-xê-chia, Ða-vít, Giô-tham và những người khác không phải là người hoàn hảo, họ cũng đã phạm lỗi. Dù vậy, họ yêu mến Ðức Giê-hô-va, biết nhận lỗi và cố gắng làm điều đúng. Con hãy nhớ rằng chỉ có Con của Ðức Chúa Trời, là Chúa Giê-su, mới là người hoàn hảo. Chúng ta hãy cố gắng học về ngài và noi theo gương mẫu của ngài.

^ đ. 3 Nếu bạn đọc bài này với con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và khuyến khích con phát biểu ý kiến.