Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Cùng đọc với con

Khi nào chúng ta nên tỉnh táo?

Khi nào chúng ta nên tỉnh táo?

Hẳn con đồng ý rằng khi đến trường thì phải tỉnh táo. Nhiều bạn buồn ngủ trong lớp, nhưng để tiếp thu bài, con phải tỉnh táo. Có lẽ con cũng đi nhóm họp để học Kinh Thánh. Vậy con cũng phải tỉnh táo.

Con nghĩ mình có thể làm gì để tỉnh táo? * Một cách là đi ngủ sớm. Có lẽ ngủ trưa sẽ giúp ích. Hãy xem chúng ta có thể học được gì từ câu chuyện một bạn trẻ ngủ gục khi nghe bài giảng của sứ đồ Phao-lô lúc nửa đêm. Hãy mở Kinh Thánh nơi sách Công-vụ chương 20 câu 7 đến 12, để biết chuyện gì xảy ra.

Ông Phao-lô đang thăm hội thánh ở thành phố cảng Trô-ách. Kinh Thánh nói rằng ông Phao-lô ‘ngày mai phải đi’ thuyền đến nơi khác. Vì thế, ông “cứ giảng luôn cho đến nửa đêm”. Kinh Thánh nói: “Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tích, ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng”. Điều gì đã xảy ra sau đó?

Ơ-tích “từ tầng lầu thứ ba té xuống”. Phao-lô và những người khác vội chạy xuống. Họ thấy Ơ-tích đã chết. Con có thể hình dung họ buồn đến mức nào không?— Kinh Thánh nói ông Phao-lô ôm Ơ-tích vào lòng. Sau đó, ông vui mừng thốt lên: ‘Đừng lo, em ấy không sao hết!’. Đức Chúa Trời đã làm cho Ơ-tích sống lại!

Chúng ta học được gì về Đức Chúa Trời qua những gì xảy ra cho Ơ-tích?— Một  điều là Đức Giê-hô-va, Cha trên trời của chúng ta, có thể làm người chết sống lại, kể cả người trẻ. Đức Giê-hô-va hiểu và yêu thương con, thậm chí còn hơn cha mẹ con. Khi Chúa Giê-su còn sống trên đất, ngài ôm các em trẻ vào lòng và ban phước cho chúng, qua đó ngài cho thấy Đức Giê-hô-va là Đấng như thế nào. Chúa Giê-su cũng làm trẻ em sống lại, trong đó có bé gái 12 tuổi.

Con cảm thấy thế nào khi biết Cha trên trời yêu thương con?— Điều này thôi thúc chúng ta yêu thương và muốn vâng lời Đức Giê-hô-va. Con có biết làm thế nào chúng ta cho thấy mình yêu thương Ngài không?— Một cách là nói rằng chúng ta yêu thương Ngài. Chúa Giê-su nói: “Ta yêu-mến Cha”. Nhưng Chúa Giê-su làm nhiều hơn là chỉ nói ngài yêu mến Cha. Ngài cho thấy điều này qua những gì ngài làm.

Chúa Giê-su vâng lời Cha. Chúa Giê-su nói: “Ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài”. Nếu cũng muốn làm Đức Giê-hô-va và Con Ngài là Chúa Giê-su vui lòng, chúng ta nên cố gắng tỉnh táo.

^ đ. 4 Nếu bạn đọc bài này với con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và khuyến khích con phát biểu ý kiến.