Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Câu hỏi độc giả

Phải chăng Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi?

Phải chăng Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi?

Nhiều tôn giáo miêu tả Đức Chúa Trời là Đấng hiện diện khắp nơi cùng một lúc. Chẳng hạn, cuốn New Catholic Encyclopedia (Tân bách khoa từ điển Công giáo) nói Đức Chúa Trời “có mặt ở khắp nơi và nơi mỗi thụ tạo”. Tương tự, ông John Wesley, người sáng lập Giáo hội Giám Lý, đã viết một bài giảng có tựa đề “Sự hiện hữu khắp nơi của Đức Chúa Trời”. Trong đó, ông nói “không có điểm nào trong không gian, dù là trong hay ngoài biên giới của sự sáng tạo, mà Đức Chúa Trời không hiện diện”.

Còn Kinh Thánh dạy gì? Đức Chúa Trời có hiện diện ở khắp mọi nơi, trong tất cả các nơi trên trời, trên đất, ngay cả trong loài người cùng một lúc không?

Thật ra, Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời có nơi ngự cụ thể là trên trời. Kinh Thánh ghi lại lời vua Sa-lô-môn cầu xin Đức Chúa Trời: “Xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe” (1 Các Vua 8:43). Khi dạy các môn đồ cầu nguyện, Chúa Giê-su nói phải dâng lời cầu nguyện lên ‘Cha ở trên trời’ (Ma-thi-ơ 6:9). Ngoài ra, Kinh Thánh cho biết sau khi sống lại, Chúa Giê-su vào “chính trong trời, để bây giờ... hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời”.—Hê-bơ-rơ 9:24.

Những câu Kinh Thánh trên cho thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời không ngự ở khắp nơi, mà chỉ trên trời. Dĩ nhiên, “trời” được nói đến trong các câu này không phải là bầu khí quyển bao quanh trái đất, cũng không phải là không gian rộng lớn ngoài vũ trụ. Thật thế, bầu trời không thể chứa Đấng Tạo Hóa của vũ trụ (1 Các Vua 8:27). Kinh Thánh nói rằng “Đức Chúa Trời là Thần” (Giăng 4:24). Ngài ngự trên trời theo nghĩa bóng, tức một lĩnh vực khác biệt với vũ trụ.—1 Cô-rinh-tô 15:44.

Vậy thì những đoạn Kinh Thánh có vẻ hàm ý rằng Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi thì sao? Chẳng hạn như nơi Thi-thiên 139:7-10, Đa-vít nói về Đức Chúa Trời như sau: “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới Âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược-bằng tôi lấy cánh hừng-đông, bay qua ở tại cuối-cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn-dắt tôi”. Có thật là những câu trên cho thấy rằng Đức Chúa Trời ở tất cả các nơi được đề cập không?

Hãy để ý là trước nhất Đa-vít đã hỏi: “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa *?”. Qua thần, hay thánh linh, Đức Chúa Trời có thể thấy mọi sự và sử dụng quyền năng Ngài ở bất cứ nơi đâu mà không cần phải trực tiếp đi đến hoặc ngự tại đó. Để minh họa: Trong những năm gần đây, các nhà khoa học có thể nghiên cứu đất trên Hỏa tinh, một hành tinh cách xa trái đất hàng triệu kilômét. Bằng cách nào? Họ không cần đích thân bay lên đó, mà chỉ cần phân tích kỹ lưỡng những tấm ảnh và thông tin do tàu thăm dò vũ trụ chuyển từ Hỏa tinh xuống Trái Đất.

Tương tự, Giê-hô-va Đức Chúa Trời không cần hiện diện mọi nơi để quan sát những điều đang xảy ra trên khắp vũ trụ này. Kinh Thánh nói: “Chẳng có vật nào được giấu-kín trước mặt Chúa” (Hê-bơ-rơ 4:13). Quả vậy, lực hay thánh linh của Đức Giê-hô-va có thể đến bất cứ nơi đâu, vì vậy Ngài nhìn thấy mọi sự và có thể thực hiện ý định từ một vị trí cố định, là “nơi ngự thánh” của Ngài ở trên trời.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:15, Bản Dịch Mới.

^ đ. 8 Từ Hê-bơ-rơ ở đây được dịch là “Thần” ám chỉ đến lực, tức quyền năng Đức Chúa Trời dùng để thực hiện ý muốn Ngài.