Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chúa Giê-su​—Ngài từ đâu đến?

Chúa Giê-su​—Ngài từ đâu đến?

“[Phi-lát] lại trở vào nơi trường-án mà nói với Đức Chúa Jêsus rằng: Ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Jêsus không đáp gì hết”.—GIĂNG 19:9.

Ông Bôn-xơ Phi-lát, quan tổng đốc La Mã, đã hỏi câu trên khi xét xử, định đoạt sự sống chết của Chúa Giê-su. * Phi-lát biết Chúa Giê-su đến từ vùng nào của Y-sơ-ra-ên (Lu-ca 23:6, 7). Ông cũng biết ngài không phải là người tầm thường. Vậy, có phải Phi-lát muốn biết Chúa Giê-su đã từng sống trước đó không? Người ngoại giáo này có thật lòng muốn hiểu sự thật và hành động cách thích đáng không? Dù thế nào đi nữa, Chúa Giê-su từ chối trả lời, và thái độ của Phi-lát cũng cho thấy ông không quan tâm đến sự thật và công lý mà chỉ chú trọng đến địa vị của mình.—Ma-thi-ơ 27:11-26.

Thời nay, những người thành thật muốn biết Chúa Giê-su từ đâu đến có thể dễ dàng tìm được câu trả lời. Kinh Thánh nói rõ nguồn gốc của ngài.

Nơi sinh ra.

Theo cách tính ngày nay, Chúa Giê-su sinh vào đầu mùa thu năm 2 trước công nguyên. Ngài ra đời tại làng Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong điều kiện khiêm tốn. Khi bà Ma-ri “đương có thai”, hoàng đế Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ lập sổ dân nên bà cùng chồng là ông Giô-sép phải trở về quê hương của ông ở Bết-lê-hem. Lúc ấy, vì làng đông đúc, không thể tìm được chỗ ở nên cặp vợ chồng này đã trú tạm tại một chuồng gia súc, nơi đây Chúa Giê-su chào đời và được đặt nằm trong máng cỏ.—Lu-ca 2:1-7.

Nhiều thế kỷ trước khi Chúa Giê-su ra đời, Kinh Thánh đã cho biết nơi sinh của ngài: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai-trị trong Y-sơ-ra-ên” * (Mi-chê 5:1). Làng Bết-lê-hem quá nhỏ nên không được liệt kê trong các thành của xứ Giu-đa. Tuy thế nhưng làng Bết-lê-hem có được một vinh dự đặc biệt. Đấng Mê-si được hứa từ trước, hoặc Đấng Ki-tô, sẽ sinh ra tại đó.—Ma-thi-ơ 2:3-6; Giăng 7:40-42.

Nơi lớn lên.

Sau thời gian ngắn ở Ai Cập, gia đình Chúa Giê-su chuyển đến Na-xa-rét, một thành thuộc tỉnh Ga-li-lê, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 96km về phía bắc. Lúc đó, Chúa Giê-su gần ba tuổi. Vùng này rất đẹp, dân tại đây sống bằng nghề nông, chăn cừu và đánh cá. Chúa Giê-su lớn lên trong một gia đình khiêm tốn và đông người.—Ma-thi-ơ 13:55, 56.

Nhiều thế kỷ trước, Kinh Thánh cũng tiên tri Đấng Mê-si sẽ là “người Na-xa-rét”. Một  trong những người viết sách Phúc âm là ông Ma-thi-ơ xác nhận rằng gia đình Chúa Giê-su đến định cư ở “Na-xa-rét. Vậy là ứng-nghiệm lời mấy đấng tiên-tri nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét” (Ma-thi-ơ 2:19-23). Dường như cụm từ “người Na-xa-rét” đến từ một từ Do Thái có nghĩa là “chồi”. Lời tiên tri này có lẽ là lời tiên tri của Ê-sai nói Đấng Mê-si là “chồi” ra từ gốc Y-sai, có nghĩa là Đấng Mê-si sẽ là dòng dõi của Y-sai, cha của vua Đa-vít (Ê-sai 11:1). Chúa Giê-su quả là hậu duệ của Y-sai (Gie-sê) qua Đa-vít.—Ma-thi-ơ 1:6, 16; Lu-ca 3:23, 31, 32.

Gốc tích ban đầu.

Kinh Thánh cho biết đời sống của Chúa Giê-su đã khởi đầu rất lâu trước khi được sinh ra ở Bết-lê-hem. Lời tiên tri của ông Mi-chê, đề cập ở trên, nói rằng “gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô-cùng” (Mi-chê 5:1). Chúa Giê-su là con đầu lòng của Đức Chúa Trời, ngài từng là thần linh trên trời trước khi sinh ra làm người dưới đất. Chính Chúa Giê-su nói: “Ta từ trên trời xuống” (Giăng 6:38; 8:23). Chúa Giê-su được sinh ra trên đất bằng cách nào?

Qua thánh linh, Giê-hô-va Đức Chúa Trời * làm phép lạ chuyển sự sống con Ngài vào lòng một trinh nữ Do thái tên là Ma-ri, vì thế Chúa Giê-su không bị nhiễm tội lỗi di truyền. Phép lạ ấy không có gì khó đối với Đức Chúa Trời Toàn Năng. Như thiên sứ nói với bà Ma-ri, “không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được”.—Lu-ca 1:30-35, 37.

Kinh Thánh không những cho chúng ta biết Chúa Giê-su từ đâu đến mà bốn sách Phúc âm—Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng—còn tường thuật về cuộc đời của ngài.

^ đ. 3 Để biết thêm thông tin về việc Chúa Giê-su bị bắt và xét xử, xin xem bài “Vụ án đáng hổ thẹn nhất”, trang 18-22 của tạp chí này.

^ đ. 6 Ép-ra-ta (hoặc Ê-phơ-rát) là tên cũ của làng Bết-lê-hem.—Sáng-thế Ký 35:19.

^ đ. 10 Giê-hô-va là danh Đức Chúa Trời được tiết lộ trong Kinh Thánh.