Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Chúa Giê-su thật sự là ai?

Chúa Giê-su thật sự là ai?

“Khi Ngài đã vào thành Giê-ru-sa-lem, thì cả thành đều xôn-xao, nói rằng: Người nầy là ai? Chúng trả lời rằng: Ấy là Đấng tiên-tri Jêsus ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê”.—MA-THI-Ơ 21:10, 11.

Tại sao việc Chúa Giê-su Ki-tô * đến thành Giê-ru-sa-lem vào mùa xuân năm 33 công nguyên lại gây ra sự xôn xao? Vì nhiều người trong thành từng nghe về Chúa Giê-su và những việc kỳ diệu ngài làm. Họ không ngừng nói về ngài (Giăng 12:17-19). Tuy vậy, họ không biết rằng đấng đang ở giữa họ sau này sẽ ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại qua nhiều thế kỷ và đến tận thời nay!

Hãy xem xét một số bằng chứng cho thấy Chúa Giê-su có tầm ảnh hưởng rộng lớn đối với lịch sử loài người:

 • Lịch được dùng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới căn cứ vào năm mà người ta cho rằng Chúa Giê-su sinh ra.

 • Khoảng hai tỉ người—1/3 dân số thế giới—tự nhận mình là môn đồ của Chúa Giê-su.

 • Hồi giáo, với hơn một tỉ tín đồ trên thế giới, dạy rằng Chúa Giê-su là “nhà tiên tri lớn hơn Áp-ra-ham, Nô-ê và Môi-se”.

 • Nhiều lời dạy khôn ngoan của Chúa Giê-su trở thành những thành ngữ trong đời sống thường ngày:

  ‘Đưa má bên kia cho người ta vả’.MA-THI-Ơ 5:39.

  ‘Đi thêm một dặm’.MA-THI-Ơ 5:41.

  “Chẳng ai được làm tôi hai chủ”.MA-THI-Ơ 6:24.

  “Đừng quăng hột trai mình trước mặt heo”.MA-THI-Ơ 7:6.

  “Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ”.MA-THI-Ơ 7:12.

  “Hãy yêu kẻ lân-cận như mình”.MA-THI-Ơ 22:39.

Rõ ràng, không ai phủ nhận là Chúa Giê-su có ảnh hưởng lớn đến lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, có nhiều quan niệm và niềm tin khác nhau về ngài. Vì thế, bạn có thể thắc mắc: “Chúa Giê-su thật sự là ai?”. Chỉ có Kinh Thánh mới cho chúng ta biết Chúa Giê-su đến từ đâu, ngài sống với mục tiêu gì và tại sao ngài chết. Việc biết những sự thật này có thể tác động sâu sắc đến đời sống bạn ngay bây giờ và trong tương lai.

^ đ. 3 Từ “Giê-su” là tên riêng của nhà tiên tri đến từ Na-xa-rét, có nghĩa “Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi”. Từ “Ki-tô” là tước hiệu có nghĩa “Đấng được xức dầu”. Điều này cho thấy Chúa Giê-su được xức dầu, tức được Đức Chúa Trời bổ nhiệm vào một vị trí đặc biệt.