Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Cùng đọc với con

Có bao giờ con cảm thấy cô đơn và sợ hãi không?

Có bao giờ con cảm thấy cô đơn và sợ hãi không?

Ngày nay, nhiều người cảm thấy cô đơn. Họ nghĩ chẳng ai quan tâm đến mình. Những người cao niên thường cảm thấy như thế. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ cho dù phụng sự Đức Chúa Trời cũng cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Con có biết tại sao không? *

Có thể có nhiều lý do. Chúng ta cùng xem gương của một người sống cách đây rất lâu, gần 1.000 năm trước khi Chúa Giê-su sinh ra. Ông tên là Ê-li. Vào thời ông, dân Y-sơ-ra-ên đã từ bỏ Đức Chúa Trời thật là Đức Giê-hô-va và đa số thờ thần giả Ba-anh. Ông Ê-li than van: “Chỉ một mình tôi còn lại”. Theo con, có thật sự chỉ còn ông Ê-li phụng sự Đức Giê-hô-va không?

Ông Ê-li không biết vẫn còn những người Y-sơ-ra-ên khác thờ phượng Đức Chúa Trời. Những người này không dám thờ phượng công khai vì sợ hãi. Con có biết tại sao họ sợ không?

A-háp, vua của Y-sơ-ra-ên, không thờ phượng Đức Giê-hô-va mà thờ thần Ba-anh, thần của hoàng hậu Giê-sa-bên gian ác. Hoàng hậu Giê-sa-bên và vua A-háp tìm bắt những người thờ phượng Đức Giê-hô-va để giết, đặc biệt là Ê-li. Vì thế, ông Ê-li chạy trốn. Ông đi 483km đến sa mạc Hô-rếp, còn gọi là Si-na-i trong Kinh Thánh. Đây là nơi mà hàng trăm năm trước, Đức Giê-hô-va đã ban cho dân sự Ngài Mười Điều Răn và các  luật khác. Ông Ê-li trốn trong một hang đá, hoàn toàn đơn độc. Theo con, ông Ê-li có nên sợ hãi không?

Kinh Thánh cho biết rằng trước đó Đức Giê-hô-va ban cho ông Ê-li quyền làm nhiều phép lạ. Có lần Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của ông bằng cách giáng lửa xuống thiêu đốt của lễ. Điều này chứng tỏ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, chứ không phải Ba-anh. Giờ đây, Đức Giê-hô-va nói với ông Ê-li trong hang đá.

Ngài hỏi: “Hỡi Ê-li, người ở đây làm chi?”. Trong lời đáp, ông Ê-li than van: ‘Chỉ một mình tôi còn thờ phượng Ngài’. Đức Giê-hô-va nhân từ sửa lại quan điểm của ông: ‘Ta còn bảy ngàn người đang thờ phượng ta’. Sau đó, Đức Giê-hô-va bảo ông trở về để làm công việc ngài sẽ giao.

Con có thể học được gì từ gương của ông Ê-li?— Ngay cả những người phụng sự Đức Giê-hô-va đôi khi cũng cảm thấy sợ hãi. Vì thế, tất cả chúng ta, cả người lớn lẫn trẻ em, đều cần nhớ cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Kinh Thánh đảm bảo: “Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu-khẩn Ngài”.

Còn có một bài học khác: Chúng ta có nhiều anh chị ở khắp nơi yêu mến Đức Giê-hô-va và yêu mến chúng ta. Kinh Thánh cho biết: “Anh em mình ở rải khắp thế-gian”. Con có hạnh phúc khi biết chúng ta không bao giờ cô đơn không?

^ đ. 3 Nếu bạn đọc bài này với con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và khuyến khích con phát biểu ý kiến.