THÁP CANH Tháng 3 năm 2011

HỌC TỪ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Chúa Giê-su là ai?

Tại sao Chúa Giê-su chết? Chúa Giê-su đang làm gì? Tìm lời giải đáp Kinh Thánh cho những câu hỏi này và các câu khác.

HÃY ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI

“Ngài mong chờ”

Thật buồn khi người thân qua đời. Những lời của Gióp giúp chúng ta hiểu cảm xúc của Đức Giê-hô-va về việc làm người chết sống lại.