Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Cầu nguyện—Về điều gì?

Cầu nguyện—Về điều gì?

Trong tất cả các lời cầu nguyện của tín đồ Đấng Christ, lời cầu nguyện mẫu của Chúa Giê-su—đôi khi gọi là Kinh Lạy Cha—được cho là lặp lại nhiều nhất. Dù điều đó đúng hay không, lời cầu nguyện ấy chắc chắn bị nhiều người hiểu lầm. Hàng triệu người lặp lại lời đó một cách máy móc mỗi ngày, có lẽ nhiều lần trong ngày. Nhưng Chúa Giê-su không có ý dạy người ta dùng lời cầu nguyện theo cách đó. Làm sao chúng ta biết?

Trước khi nêu ra lời cầu nguyện đó, Chúa Giê-su phán: “Khi cầu nguyện đừng lặp đi lặp lại” (Ma-thi-ơ 6:7, Bản Dịch Mới). Phải chăng ngay sau đó Chúa Giê-su làm ngược lại bằng cách đưa ra những câu để học thuộc lòng và lặp lại? Chắc chắn không! Đúng hơn, Chúa Giê-su dạy những điều chúng ta nên cầu nguyện. Ngài cho thấy rõ những điều ưu tiên cần ghi nhớ. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những gì Chúa Giê-su nói trong lời cầu nguyện mẫu, được ghi nơi Ma-thi-ơ 6:9-13.

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; danh Cha được thánh”.

Qua lời trên, Chúa Giê-su nhắc các môn đồ rằng họ phải dâng mọi lời cầu nguyện cho Cha ngài là Đức Giê-hô-va. Nhưng bạn có biết tại sao danh của Đức Chúa Trời quan trọng đến thế, và tại sao danh đó phải nên thánh?

Ngay từ ban đầu của lịch sử nhân loại, danh thánh của Đức Chúa Trời đã bị bôi nhọ bởi những lời dối trá. Kẻ thù của Đức Giê-hô-va, Sa-tan, gọi Ngài là Đấng cai trị ích kỷ và giả dối, không thực sự có quyền cai trị trên các tạo vật (Sáng-thế Ký 3:1-6). Nhiều người đứng về phía Sa-tan dạy rằng Đức Chúa Trời lạnh lùng, độc ác, đầy hận thù, hoặc họ phủ nhận Đấng Tạo Hóa. Những người khác thậm chí còn loại bỏ danh Ngài khỏi các bản dịch Kinh Thánh và cấm người ta dùng danh ấy.

Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời sẽ sửa đổi mọi sự bất công đó (Ê-xê-chi-ên 39:7). Khi làm thế, Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu và giải quyết các vấn đề của bạn. Bằng cách nào? Những câu kế tiếp trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho biết câu trả lời.

“Nước Cha được đến”.

Ngày nay, những người dạy đạo có nhiều ý kiến khác nhau về Nước Đức Chúa Trời. Như những người nghe Chúa Giê-su đã biết, các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời từ lâu đã báo trước về Đấng Mê-si, tức Đấng Cứu Chuộc mà Đức Chúa Trời chọn, sẽ cai trị một nước và nước này sẽ thay đổi thế giới (Ê-sai 9:5, 6; Đa-ni-ên 2:44). Nước ấy sẽ làm thánh danh Đức Chúa Trời bằng cách vạch trần sự dối trá của Sa-tan và phá đổ Sa-tan cũng như mọi việc làm của hắn. Nước Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt chiến tranh, bệnh tật,  đói kém—ngay cả sự chết (Thi-thiên 46:9; 72:12-16; Ê-sai 25:8; 33:24). Khi bạn cầu nguyện cho Nước Trời đến là bạn đang cầu nguyện cho mọi lời hứa trên trở thành hiện thực.

“Ý Cha được nên, ở đất như trời”.

Lời này của Chúa Giê-su cho thấy ý muốn của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ được thực hiện ở trên đất, cũng như trên trời, nơi Đức Chúa Trời ngự. Không gì có thể ngăn cản ý muốn của Đức Chúa Trời thành tựu ở trên trời. Ở đó, Con Ngài đã tranh chiến với Sa-tan và những tạo vật thần linh theo hắn, quăng chúng xuống đất (Khải-huyền 12:9-12). Tương tự hai lời cầu xin trước, lời cầu xin thứ ba trong lời cầu nguyện mẫu giúp chúng ta chú tâm đến điều quan trọng nhất—ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải của chúng ta. Chỉ có ý muốn của Ngài mới luôn mang lại lợi ích tốt nhất cho mọi tạo vật. Vì vậy, ngay cả người hoàn toàn là Chúa Giê-su cũng cầu nguyện với Cha: “Xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi”.—Lu-ca 22:42.

“Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày”.

Chúa Giê-su cho thấy chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho bản thân. Không có gì sai khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời về nhu cầu hằng ngày. Thậm chí, khi làm thế chúng ta nhớ rằng Đức Giê-hô-va là Đấng “ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài” (Công-vụ 17:25). Kinh Thánh cho thấy Ngài là người Cha yêu thương, vui thích ban cho con cái những điều chúng cần. Tuy nhiên, như một người cha tốt, Ngài không đáp ứng các lời cầu xin bất lợi cho con.

“Xin tha tội-lỗi cho chúng tôi”.

Bạn có cần được Ngài tha thứ không? Nhiều người ngày nay không hiểu tội lỗi là gì và tính nghiêm trọng của tội lỗi. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng tội lỗi là nguồn gốc của những vấn đề tệ hại nhất, đó là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự chết của loài người. Sinh ra trong tội lỗi, chúng ta thường phạm tội, và hy vọng duy nhất để có một tương lai vĩnh cửu là nhờ vào sự tha thứ của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23; 5:12; 6:23). Thật nhẹ nhõm khi biết Kinh Thánh nói: “Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha-thứ cho”.—Thi-thiên 86:5.

“Cứu chúng tôi khỏi điều ác [“Kẻ Ác”, BDM].

Bạn có biết mình cần sự che chở của Đức Chúa Trời đến mức nào không? Nhiều người không tin “Kẻ Ác”, tức Sa-tan, hiện hữu. Nhưng Chúa Giê-su dạy rằng Sa-tan có thật, thậm chí gọi hắn là “vua-chúa thế-gian nầy” (Giăng 12:31; 16:11). Sa-tan đã kiểm soát và làm cho thế gian bại hoại. Hắn cũng muốn làm cho bạn bại hoại, ngăn cản bạn phát triển mối quan hệ với Cha Giê-hô-va (1 Phi-e-rơ 5:8). Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va mạnh hơn Sa-tan rất nhiều và Ngài vui thích che chở những ai yêu mến Ngài.

Bài này chỉ tóm tắt những điểm chính trong lời cầu nguyện mẫu của Chúa Giê-su, không bàn đến tất cả đề tài thích hợp để cầu nguyện. Hãy nhớ, 1 Giăng 5:14 cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời: “Nếu chúng ta theo ý-muốn Ngài mà cầu-xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta”. Vậy đừng lo rằng vấn đề của bạn quá nhỏ nhặt để cầu nguyện với Ngài.—1 Phi-e-rơ 5:7.

Nhưng nói gì về thời gian và địa điểm? Chúng ta cầu nguyện khi nào và ở đâu có quan trọng không?