Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Câu hỏi độc giả

Mọi người đều có cơ hội học biết về Đức Chúa Trời không?

Mọi người đều có cơ hội học biết về Đức Chúa Trời không?

Khi được hỏi điều răn nào lớn nhất, Chúa Giê-su nói: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37). Tuy nhiên, trước khi người ta yêu mến Đức Chúa Trời, họ cần có sự hiểu biết chính xác về Ngài (Giăng 17:3). Vậy, mọi người đều có cơ hội đạt được sự hiểu biết này không?

Sự hiểu biết chính yếu về Đức Chúa Trời có trong Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 3:16). Nhiều người sống trong những vùng mà Kinh Thánh rất phổ biến có thể đã nhiều lần được mời để thu thập sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua việc học hỏi Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 28:19). Một số người lớn lên trong gia đình có cha mẹ là những môn đồ của Chúa Giê-su, hằng ngày họ có cơ hội được cha mẹ dạy về Đức Chúa Trời.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7; Ê-phê-sô 6:4.

Tuy nhiên, những người khác sống trong hoàn cảnh không thuận lợi như thế. Một số xuất thân từ những gia đình cư xử thô lỗ, nơi cha mẹ không thể hiện tình yêu thương đối với con cái (2 Ti-mô-thê 3:1-5). Những người lớn lên trong môi trường như thế có thể thấy khó xem Đức Chúa Trời là Cha trên trời đầy yêu thương. Nhiều người không được học đến nơi đến chốn, điều này gây trở ngại cho việc đọc Kinh Thánh. Còn những người khác bị các dạy dỗ của tôn giáo sai lầm làm mù lòng; sống trong gia đình, cộng đồng hay đất nước không chấp nhận Kinh Thánh (2 Cô-rinh-tô 4:4). Những hoàn cảnh như thế có cản trở họ học biết và yêu mến Đức Chúa Trời không?

Chúa Giê-su công nhận những thử thách mà một số người gặp phải sẽ khiến họ khó yêu mến và vâng lời Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 19:23, 24). Tuy nhiên, Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đồ rằng dù có những trở ngại mà con người dường như không vượt qua được, nhưng “Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được”.—Ma-thi-ơ 19:25, 26.

Hãy xem xét những điều sau: Giê-hô-va Đức Chúa Trời cam đoan rằng lời Ngài, tức Kinh Thánh, là một cuốn sách phổ biến rộng rãi nhất mọi thời đại. Kinh Thánh báo trước tin mừng về Đức Chúa Trời và ý định của Ngài đối với trái đất sẽ được giảng ra “khắp đất” (Ma-thi-ơ 24:14). Ngày nay, Nhân Chứng Giê-hô-va rao giảng tin mừng ấy trong hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, xuất bản các ấn phẩm dựa vào Kinh Thánh trong khoảng 500 ngôn ngữ. Ngay cả những người chưa từng đọc Kinh Thánh cũng có thể học biết nhiều về Đức Chúa Trời bằng cách quan sát các tạo vật của Ngài.—Rô-ma 1:20.

Hơn nữa, Lời Đức Chúa Trời cho biết: “Đức Giê-hô-va dò-xét tấm-lòng, và phân-biệt các ý-tưởng. Nếu con tìm-kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp” (1 Sử-ký 28:9). Qua câu này, Đức Giê-hô-va không hứa là mỗi người sẽ có cơ hội như nhau, nhưng Ngài cam đoan rằng cơ hội đó sẽ dành cho mọi người có lòng thành. Thậm chí, Đức Giê-hô-va còn đảm bảo rằng những ai chưa bao giờ biết về Ngài sẽ có cơ hội này khi được sống lại trong một thế giới mới công bình.—Công-vụ 24:15.