Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Biết danh Chúa—Có nghĩa gì?

Biết danh Chúa—Có nghĩa gì?

Tên của bạn có mang ý nghĩa nào không? Ở nhiều nơi trên thế giới, tên mà cha mẹ đặt cho con thường có ý nghĩa. Tên được chọn có thể phản ánh niềm tin, giá trị đạo đức, hoặc mong ước của cha mẹ về tương lai của con.

Việc đặt tên có ý nghĩa không phải là tục lệ mới lạ. Vào thời Kinh Thánh, người ta cũng thường chọn tên dựa trên ý nghĩa của tên đó. Tên của một người có thể cho thấy vai trò của người ấy trong cuộc đời. Chẳng hạn, khi Đức Giê-hô-va nói với vua Đa-vít về vai trò của con trai ông là Sa-lô-môn, Ngài nói: “Tên nó sẽ là Sa-lô-môn [có gốc từ mang nghĩa là “bình an”]; trong đời nó ta sẽ ban sự thái-bình an-tịnh cho Y-sơ-ra-ên”.1 Sử-ký 22:9.

Có trường hợp Đức Giê-hô-va ban tên mới cho một người, tương ứng với một vai trò mới. Chẳng hạn, người vợ hiếm muộn của Áp-ra-ham được Ngài đổi tên thành Sa-ra, có nghĩa là “công chúa”. Tại sao? Đức Giê-hô-va giải thích: “Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân-tộc; những vua của các dân-tộc sẽ do nơi nàng mà ra” (Sáng-thế Ký 17:16). Rõ ràng, biết tên mới của bà Sa-ra có nghĩa là biết vai trò mới của bà.

Còn về danh Giê-hô-va, một danh cao trọng nhất thì sao? Danh ấy có nghĩa gì? Khi ông Môi-se hỏi danh của Ngài, Đức Giê-hô-va cho biết ý nghĩa của danh Ngài là: “Ta sẽ trở thành Đấng ta sẽ trở thành” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, NW). Bản dịch của Rotherham dịch như sau: “Ta sẽ thành bất cứ gì mà ta muốn”. Qua danh này, Đức Giê-hô-va tiết lộ Ngài có nhiều vai trò. Để hiểu điều đó, hãy xem minh họa sau: Trong việc chăm sóc con, tùy vào nhu cầu của con mà người mẹ có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong ngày như y tá, đầu bếp, cô giáo. Theo một khía cạnh nào đó, có thể hiểu về Đức Giê-hô-va như thế. Để thực hiện ý định đối với nhân loại, Ngài có thể trở thành bất cứ gì Ngài muốn, đóng bất cứ vai trò nào Ngài cho là cần thiết. Vậy, biết danh Đức Giê-hô-va có nghĩa là nhận biết các vai trò của Ngài với lòng tôn kính và biết ơn.

Đáng buồn thay, nhiều người không biết danh thánh của Đức Chúa Trời nên không hiểu rõ cá tính tuyệt vời của Ngài. Thế nhưng, nếu tìm hiểu Kinh Thánh, bạn sẽ biết Đức Giê-hô-va có nhiều vai trò như là Đấng dạy dỗ khôn ngoan, Cứu Chúa toàn năng, Đấng cung cấp yêu thương. Quả thật, khi hiểu được ý nghĩa phong phú của danh Đức Chúa Trời, chúng ta càng kính sợ Ngài.

Tuy nhiên, có những điều có thể ngăn trở bạn biết đến danh Đức Chúa Trời. Mời bạn tìm hiểu trong bài kế tiếp.