Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Quan điểm 5: Trinh nữ Ma-ri là mẹ Thiên Chúa

Quan điểm 5: Trinh nữ Ma-ri là mẹ Thiên Chúa

Quan điểm này bắt nguồn từ đâu?

“Sự tôn sùng mẹ của Thiên Chúa được thịnh hành khi... những người theo tà giáo đổ xô gia nhập giáo hội... Sự tôn sùng nữ thần “mẹ vĩ đại” và “mẹ đồng trinh thiêng liêng” đã rèn luyện lòng mộ đạo và ý thức tôn giáo của họ [người cải đạo sang Ki-tô giáo] trong hàng ngàn năm”. Tân bách khoa từ điển Anh Quốc (The New Encyclopædia Britannica, 1988) tập 16, trang 326 và 327.

Kinh Thánh cho biết gì?

“Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người trở nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao... Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”.—Lu-ca 1:31-35, Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Rõ ràng, câu Kinh Thánh này cho biết Ma-ri là mẹ của “Con Thiên Chúa”, chứ không phải Thiên Chúa. Liệu bà có thể mang thai Đấng mà “trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài” không? (1 Các Vua 8:27). Bà chưa bao giờ nói như thế. Chính dạy dỗ về Chúa Ba Ngôi đã gây ra sự nhầm lẫn về bà Ma-ri. Qua việc tuyên bố bà là Theotokos (từ Hy Lạp có nghĩa “người mang thai Thiên Chúa”), hay “Mẹ Thiên Chúa”, công đồng hội nghị tôn giáo ở Ê-phê-sô (năm 431 công nguyên) đã mở đường cho việc thờ phượng bà Ma-ri. Thành Ê-phê-sô, nơi công đồng này đã diễn ra nhiều thế kỷ, là trung tâm cho những nghi lễ thờ hình tượng nữ thần sinh sản Đi-anh.

Vì thế, có nhiều hình thức thờ hình tượng nữ thần Đi-anh “từ trên trời giáng xuống”, chẳng hạn như đám rước, và dần dần điều này được đưa vào để thờ phượng bà Ma-ri (Công-vụ 19:35). Một thực hành khác dần dần len lỏi vào sự dạy dỗ của Ki-tô giáo là thờ hình tượng của bà Ma-ri và các nhân vật khác.

Hãy so sánh những câu Kinh Thánh này: Ma-thi-ơ 13:53-56; Mác 3:31-35; Lu-ca 11:27, 28

SỰ THẬT:

Bà Ma-ri là mẹ của “Con Thiên Chúa”, chứ không phải mẹ của Thiên Chúa. Quan điểm sai lầm về Chúa Ba Ngôi dẫn đến việc thờ phượng bà Ma-ri như là Mẹ Thiên Chúa