THÁP CANH Tháng 11 năm 2009

BÀI TRANG BÌA

Một quan điểm sai dẫn đến nhiều cái sai khác

So sánh các quan điểm này với những điều Kinh Thánh dạy.

BÀI TRANG BÌA

Quan điểm 1: Linh hồn bất tử

Tìm hiểu Kinh Thánh nói gì về linh hồn con người.

BÀI TRANG BÌA

Quan điểm 2: Người ác bị hành phạt dưới hỏa ngục

Liệu Đức Chúa Trời yêu thương có thể hành phạt con người mãi mãi không?

BÀI TRANG BÌA

Quan điểm 3: Tất cả người tốt đều lên thiên đàng

Đa số người tốt sẽ sống trên trời hay trên đất?

BÀI TRANG BÌA

Quan điểm 4: Thiên Chúa Ba Ngôi

Từ Chúa Ba Ngôi không tìm thấy trong Kinh Thánh. Tại sao?

BÀI TRANG BÌA

Quan điểm 5: Trinh nữ Ma-ri là mẹ Thiên Chúa

Tìm hiểu nguồn gốc của việc thờ phượng Ma-ri và điều Kinh Thánh nói về bà.

BÀI TRANG BÌA

Quan điểm 6: Thiên Chúa chấp nhận việc thờ ảnh tượng

Tìm hiểu tại sao sứ đồ Giăng cảnh báo tín đồ đạo Đấng Ki-tô không dùng hình tượng.

BÍ QUYẾT GIÚP GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Khi người hôn phối cần chăm sóc đặc biệt

Đọc ba đề nghị sẽ giúp hôn nhân khi một người bị bệnh kinh niên.

Kinh Thánh—Tồn tại cách phi thường

Tìm hiểu tại sao sự tồn tại của Kinh Thánh chịu nhiều mối đe dọa, và làm sao sự tồn tại của sách cho đến ngày nay là chứng tỏ cuốn sách này rất đặc biệt.