Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tôn giáo đẩy mạnh các tiêu chuẩn đạo đức cao

Tôn giáo đẩy mạnh các tiêu chuẩn đạo đức cao

Tôn giáo thật giúp chúng ta nghĩ về những điều thanh sạch và cao quý, cũng như cho biết làm sao để cải thiện nhân cách. Đó là tôn giáo giúp chúng ta phấn đấu để làm điều đúng và thể hiện những phẩm chất tốt. Tại sao chúng ta biết tôn giáo thật có thể làm được như thế?

Hãy lưu ý lời sứ đồ Phao-lô viết cho các môn đồ thế kỷ thứ nhất sống ở thành phố Cô-rinh-tô, Hy Lạp. Đây là thành phố nổi tiếng có lối sống vô đạo đức. Ông viết: “Những kẻ gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, nữ đồng tính luyến ái, nam đồng tính luyến ái, trộm cắp, tham lam, say sưa, kẻ hay chửi rủa, lường gạt đều sẽ không được hưởng Nước Đức Chúa Trời”. Rồi ông cho biết thêm: “Trước kia một vài anh chị em vốn là người như thế. Nhưng nhờ danh Chúa Cứu Thế Giê-su và trong [thánh linh] của Đức Chúa Trời chúng ta, anh chị em đã được rửa sạch, được thánh hóa và được tuyên xưng công chính” (1 Cô-rinh-tô 6:9-11, Bản Dịch Mới). Bạn hãy thử nghĩ xem, tôn giáo thật đã giúp những người trước kia sống không đạo đức nay trở thành người trong sạch, ngay thẳng và thờ phượng Đức Chúa Trời!

Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo: “Sẽ đến thời kỳ người ta không chịu nhận giáo lý chân chính, nhưng chiều theo dục vọng mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để dạy những điều êm tai”.—2 Ti-mô-thê 4:3, BDM.

Còn những tôn giáo mà bạn biết thì sao? Họ có giữ theo những tiêu chuẩn cao trong Kinh Thánh không? Hay họ bỏ qua những lời khuyên thẳng thắn trong đó và chỉ nói với người ta “những điều êm tai”?

Để có thể xác định một tôn giáo có sinh ra những “trái tốt” hay không, bạn hãy dành thời gian để trả lời những câu hỏi dưới đây.

ĐỀ TÀI: Hôn nhân.

ĐIỀU KINH THÁNH DẠY: “Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình”.—Hê-bơ-rơ 13:4, Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

CÂU HỎI: Tôn giáo này có đòi hỏi hai người sống chung phải có hôn thú không?

ĐỀ TÀI: Ly dị.

ĐIỀU KINH THÁNH DẠY: Khi người ta hỏi về cơ sở để ly dị, Chúa Giê-su phán: “Trừ trường hợp vợ gian dâm, nếu ai ly dị vợ mà cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình”.—Ma-thi-ơ 19:9, BDM.

CÂU HỎI: Tôn giáo này có tôn trọng chỉ thị của Chúa Giê-su, chỉ ly dị và tái hôn khi một trong hai người phạm tội ngoại tình không?

ĐỀ TÀI: Đạo đức tính dục.

ĐIỀU KINH THÁNH DẠY: “Hãy tránh sự dâm-dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân-thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm-dục, thì phạm đến chính thân-thể mình”.—1 Cô-rinh-tô 6:18.

“Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà  theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau: đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình”.—Rô-ma 1:26, 27, GKPV.

CÂU HỎI: Tôn giáo này có dạy rằng quan hệ tình dục giữa một người nam và một người nữ chưa kết hôn hoặc giữa những người cùng giới là một tội trọng không?

ĐỀ TÀI: Can đảm giữ theo các tiêu chuẩn trong Kinh Thánh.

ĐIỀU KINH THÁNH DẠY: “Đừng giao thiệp với bất cứ ai tự xưng mình là anh chị em mà gian dâm, tham lam, thờ thần tượng, chửi rủa, say sưa, lường gạt, cũng đừng ăn uống với người như thế” (1 Cô-rinh-tô 5:11, BDM). Nếu một người xưng là “anh chị em”, tức môn đồ Chúa Giê-su, phạm tội mà không ăn năn, thì chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh cho biết: “Hãy loại kẻ dữ ra khỏi anh em”.—1 Cô-rinh-tô 5:13, Nguyễn Thế Thuấn.

CÂU HỎI: Tôn giáo này có khai trừ những ai cố tình vi phạm tiêu chuẩn của Kinh Thánh mà không ăn năn?

Tôn giáo nào được biết đến là tôn giáo giữ theo tiêu chuẩn đạo đức cao trong Kinh Thánh?