Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tôn giáo thật tôn trọng Lời Đức Chúa Trời

Tôn giáo thật tôn trọng Lời Đức Chúa Trời

Chúa Giê-su khuyến khích người khác xem trọng Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Điều này được thấy rõ qua cách ngài trả lời khi bị Ma quỉ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:4-11). Chẳng hạn, Chúa Giê-su phản ứng thế nào khi Sa-tan thách thức ngài biến đá thành bánh? Ngài bác bỏ lời cám dỗ đó bằng cách trích lời Môi-se, được ghi lại nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3. Khi Ma-quỉ hứa cho Chúa Giê-su quyền cai trị các nước trên toàn thế giới để đổi lấy chỉ một hành động quỳ lạy hắn, ngài trả lời ra sao? Ngài cương quyết từ chối bằng cách nhắc đến câu Kinh Thánh nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:13.

Bạn hãy thử nghĩ xem ngay cả Chúa Giê-su, Con của Đức Chúa Trời, cũng dựa vào Kinh Thánh để dạy dỗ. Và hiển nhiên ngài không bao giờ vì phong tục hay truyền thống của loài người mà vi phạm Lời Đức Chúa Trời (Giăng 7:16-18). Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo thời Chúa Giê-su không có cùng quan điểm về Lời Đức Chúa Trời như ngài. Tại sao vậy? Vì họ xem trọng truyền thống loài người hơn lời thánh của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su đã từng thẳng thắn nói với họ: “Các ông đã hủy bỏ Lời dạy của Đức Chúa Trời mà theo truyền thống của các ông. Hỡi những phường đạo đức giả, tiên tri I-sa nói rất đúng về các ông: ‘Dân này ngoài miệng tôn kính Ta, nhưng lòng xa cách Ta vô cùng. Chúng thờ phượng Ta vô ích và dạy dỗ điều luật của loài người’”.—Ma-thi-ơ 15:6-9, Bản Dịch Mới.

Nhiều tôn giáo trên thế giới, dù không thuộc khối Ki-tô giáo, đều công nhận họ tôn  trọng Kinh Thánh. Tuy nhiên, bạn có biết là có những tôn giáo sẵn sàng bác bỏ những dạy dỗ trong Kinh Thánh để làm theo truyền thống loài người không? Chúng ta hãy xem xét hai ví dụ.

ĐỀ TÀI: Những tước vị trong tôn giáo.

ĐIỀU KINH THÁNH DẠY: Chúa Giê-su lên án các nhà lãnh đạo tôn giáo thời ngài vì họ tham muốn danh vọng và tước vị cao. Ngài cho biết họ “ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi””. Rồi Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời”.—Ma-thi-ơ 23:1-10, Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

CÂU HỎI: Những người lãnh đạo tôn giáo này có thích người ta gọi mình bằng tước vị cao và tìm kiếm danh vọng trong xã hội không? Hay họ vâng theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su là tránh thái độ đó?

ĐỀ TÀI: Thờ hình tượng.

ĐIỀU KINH THÁNH DẠY: “Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì nơi trời bên trên hay nơi đất bên dưới, hay trong nước bên dưới đất. Ngươi sẽ không thờ lạy chúng và phụng sự chúng”.—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5, Nguyễn Thế Thuấn.

Sứ đồ Giăng viết cho các môn đồ Chúa Giê-su: “Hãy xa lánh những thần tượng”.—1 Giăng 5:21, Bản Diễn Ý.

CÂU HỎI: Tôn giáo này có vâng theo mệnh lệnh rõ ràng của Kinh Thánh là tránh dùng ảnh tượng và hình tượng để thờ Đức Chúa Trời không?

Bạn có thể tìm được con đường đúng

Dù hiện nay có vô số tôn giáo trên thế giới, nhưng bạn cũng có thể tìm được con đường thật dẫn đến sự sống. Có nhiều đặc điểm để nhận diện “Đạo trong sạch, không ô uế trước mặt Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:27, BDM). Những câu Kinh Thánh được soạn thảo trong loạt bài này giúp bạn thấy những đặc điểm để nhận ra tôn giáo thật.

Bạn hãy thử hỏi xem Nhân Chứng Giê-hô-va trả lời thế nào về những câu hỏi trong các bài này. Khi nghe họ trả lời, bạn hãy làm giống như dân của thành phố Bê-rê sống vào thế kỷ thứ nhất. Sau khi nghe sứ đồ Phao-lô giảng, họ “tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công-vụ 17:11). Như dân ở thành phố Bê-rê, nếu bạn tôn trọng và siêng năng tra xem Lời Đức Chúa Trời, bạn sẽ tìm thấy tôn giáo thật, con đường dẫn đến sự sống. Rồi bạn là người quyết định mình sẽ đi trên con đường ấy hay không.

Tôn giáo nào khuyến khích người ta tra xem Kinh Thánh để biết những điều họ học có thật sự đúng?