Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Cùng đọc với con

Một người cháu đã cứu sống cậu mình

Một người cháu đã cứu sống cậu mình

Con có biết sứ đồ Phao-lô có bà con là môn đồ Chúa Giê-su không? *— Đó là chị của ông và con trai của bà. Cậu ấy đã cứu sống Phao-lô! Chúng ta không biết tên cậu ấy cũng như mẹ cậu, nhưng chúng ta biết những gì cậu ấy đã làm. Con có muốn nghe câu chuyện này không?—

Lúc ấy, Phao-lô vừa mới hoàn tất chuyến hành trình truyền giáo thứ ba và đang ở Giê-ru-sa-lem. Dường như đó là vào khoảng năm 56 công nguyên. Tại đấy, Phao-lô bị bắt giam và sẽ bị giải ra tòa. Nhưng một số người Do Thái thù Phao-lô, không muốn ông có mặt ở phiên tòa ấy. Họ muốn giết ông! Vì thế họ lập kế hoạch cho khoảng 40 người mai phục trên đường để giết Phao-lô.

Tuy nhiên, cháu của Phao-lô biết được kế hoạch đó. Con có biết cậu ấy đã làm gì không?— Cậu ấy đã đến kể cho Phao-lô nghe mọi điều. Ngay lập tức, Phao-lô nói với viên đội trưởng: “Hãy đem gã trai-trẻ nầy đến cùng quan quản-cơ, chàng có việc muốn báo tin”. Viên đội trưởng đã đưa cậu ấy đến gặp quan quản cơ là Cơ-lốt Ly-sia, và cho quan biết cậu có tin quan trọng để bẩm báo. Quan Cơ-lốt dẫn cậu ấy riêng ra một nơi, và cậu đã kể cho ông nghe âm mưu đó.

Quan Cơ-lốt cấm cậu ‘không nói với ai về điều đã tỏ ra cùng mình’. Rồi ông gọi hai viên đội trưởng, bảo họ tập hợp 200 quân lính, 70 lính kỵ và 200 lính cầm giáo, sẵn sàng hộ tống Phao-lô đến Sê-sa-rê. Lúc 9 giờ đêm hôm ấy, 470 quân lính đã giải Phao-lô đến thành Sê-sa-rê an toàn và nộp ông cho quan tổng đốc La Mã là Phê-lít. Trong thư gửi cho Phê-lít, Cơ-lốt cho biết về âm mưu ám sát Phao-lô.

Vì thế, người Do Thái buộc phải đến phiên tòa ở Sê-sa-rê để trực tiếp kiện Phao-lô. Nhưng dĩ nhiên họ không có chứng cớ gì để buộc tội ông. Dù vậy, Phao-lô vẫn bị tù oan uổng trong hai năm. Vì thế, ông đã kiện lên tòa án Rô-ma, và ông được giải đến đó.—Công-vụ 23:16–24:27; 25:8-12.

 Chúng ta học được gì qua chuyện kể về cháu của Phao-lô?— Câu chuyện này khuyến khích chúng ta can đảm bênh vực cho lẽ phải. Nếu làm thế thì chúng ta có thể cứu sống người khác. Thời xưa, dù Chúa Giê-su biết rằng kẻ thù ‘tìm phương giết ngài’ nhưng ngài vẫn nói với mọi người về Nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su bảo chúng ta cũng làm như vậy. Chúng ta có làm được điều đó không? Có, chúng ta sẽ làm được nếu có lòng can đảm như cháu của Phao-lô.—Giăng 7:1; 15:13; Ma-thi-ơ 24:14; 28:18-20.

Phao-lô khuyên người bạn trẻ tuổi của ông là Ti-mô-thê như sau: “Hãy giữ chính mình con và sự dạy-dỗ của con; phải bền-đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (1 Ti-mô-thê 4:16). Chắc chắn, cháu của Phao-lô từng nghe những lời khuyên như thế và đã làm theo. Con cũng sẽ làm như vậy chứ?

^ đ. 3 Nếu bạn đọc bài này với con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và khuyến khích con phát biểu ý kiến.