Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Cùng đọc với con

Ti-mô-thê—Sẵn sàng và sẵn lòng phục vụ

Ti-mô-thê—Sẵn sàng và sẵn lòng phục vụ

“Sẵn sàng chưa?”. Có ai đã từng hỏi con như vậy không?— Người hỏi có ý muốn biết con đã chuẩn bị xong chưa. Thí dụ, ý người đó là: “Con có mang theo sách không? Con đã đọc bài chưa?”. Như chúng ta sẽ xem, Ti-mô-thê đã sẵn sàng.

Ti-mô-thê cũng sẵn lòng nữa. Con biết điều đó có nghĩa gì không?— Khi Ti-mô-thê được mời phụng sự Đức Chúa Trời, cậu ấy có cùng thái độ với một người thờ phượng Ngài. Ông này đã nói: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi” (Ê-sai 6:8). Vì đã sẵn sàng và muốn phụng sự Đức Chúa Trời, Ti-mô-thê có một cuộc sống vô cùng thích thú. Con muốn nghe về điều này không?—

Ti-mô-thê được sinh ra tại xứ Lít-trơ, cách Giê-ru-sa-lem hàng trăm dặm. Bà ngoại cậu là Lô-ít và mẹ cậu là Ơ-nít. Cả hai đều là những người siêng năng học hỏi Kinh Thánh. Ngay khi Ti-mô-thê còn bé, họ đã bắt đầu dạy Lời Đức Chúa Trời cho cậu.—2 Ti-mô-thê 1:5; 3:15.

Chuyện gì đã xảy ra?

Khi Ti-mô-thê có lẽ vẫn còn là một thiếu niên, sứ đồ Phao-lô đi cùng với Ba-na-ba đến thăm Lít-trơ trong chuyến rao giảng dài lần đầu tiên. Dường như bà ngoại và mẹ Ti-mô-thê đã trở thành môn đồ của Chúa Giê-su vào lúc ấy. Con có muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho Phao-lô và Ba-na-ba không?— Những người không thích các môn đồ Chúa Giê-su đã ném đá Phao-lô, đánh ông ngã gục, rồi lôi ông ra ngoài thành. Họ tưởng Phao-lô đã chết.

Những người tin vào lời giảng của Phao-lô nhóm lại xung quanh ông, và ông tỉnh dậy. Ngày tiếp theo, Phao-lô và Ba-na-ba rời khỏi Lít-trơ, nhưng không lâu sau, họ quay trở lại. Lần này, Phao-lô nói một bài giảng và bảo các môn đồ là “phải trải qua nhiều nỗi khó-khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Công-vụ 14:8-22). Con biết Phao-lô có ý nói gì không?— Ông muốn nói rằng người ta sẽ gây khó khăn cho những ai phụng sự Đức Chúa Trời. Sau này, Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê: ‘Hết thảy mọi người muốn sống cách nhân-đức, thì sẽ bị bắt-bớ’.—2 Ti-mô-thê 3:12; Giăng 15:20.

 Sau khi rời khỏi Lít-trơ, Phao-lô và Ba-na-ba trở về nhà. Vài tháng sau, Phao-lô chọn Si-la là người đồng hành để trở lại những nơi mà ông đã ghé qua và khuyến khích các môn đồ mới. Khi họ đến Lít-trơ, Ti-mô-thê hẳn vui mừng biết bao vì được gặp lại Phao-lô! Cậu ấy còn sung sướng hơn nữa khi được mời đi chung với Phao-lô và Si-la. Ti-mô-thê nhận lời. Cậu ấy đã sẵn sàng và sẵn lòng để đi theo họ.—Công-vụ 15:40–16:5.

Ba người cùng khởi hành, đi bộ nhiều dặm và rồi lên một chiếc tàu. Sau khi cập bến, họ đi bộ đến thành Tê-sa-lô-ni-ca ở Hy Lạp. Tại đây, có nhiều người trở thành môn đồ Chúa Giê-su. Nhưng những người khác thì rất giận dữ và tụ họp lại thành một đám đông. Mạng sống của Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê đang bị đe dọa, nên họ rời thành để đi đến Bê-rê.—Công-vụ 17:1-10.

Phao-lô lo về những anh em mới tin đạo ở Tê-sa-lô-ni-ca, nên ông bảo Ti-mô-thê quay lại đó. Con có biết để làm gì không?— Sau này, Phao-lô đã giải thích cho các anh em ở Tê-sa-lô-ni-ca rằng: ‘Để khiến anh em được vững-vàng và giục lòng anh em hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng-động’. Con có biết tại sao Phao-lô lại giao cho chàng trai trẻ Ti-mô-thê một nhiệm vụ nguy hiểm như thế không?— Đó là vì những kẻ chống đối không biết nhiều về Ti-mô-thê, và cậu sẵn lòng để đi. Cậu hẳn phải can đảm biết bao! Chuyến viếng thăm ấy có kết quả gì? Khi trở về gặp Phao-lô, Ti-mô-thê kể cho ông nghe các anh em ở Tê-sa-lô-ni-ca đã trung thành như thế nào. Vì thế, Phao-lô viết cho họ: ‘Anh em là một cớ yên-ủi cho chúng tôi’.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:2-7.

Ti-mô-thê cùng phục vụ với Phao-lô thêm mười năm nữa. Rồi Phao-lô bị tù ở Rô-ma. Khi Ti-mô-thê mới ra tù, cậu đã đến đó ở với Phao-lô. Trong tù, Phao-lô viết một lá thư cho các anh em ở Phi-líp, và có lẽ ông dùng Ti-mô-thê làm thư ký. Ông nói: ‘Tôi mong kíp sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, vì tôi không có ai như người đồng-tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em’.—Phi-líp 2:19-22; Hê-bơ-rơ 13:23.

Ti-mô-thê hẳn hạnh phúc biết bao khi nghe những lời này! Phao-lô ngày càng yêu mến Ti-mô-thê nhiều hơn vì cậu sẵn sàng và sẵn lòng phục vụ. Chúng tôi hy vọng con cũng vậy!