THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 12 năm 2015

Số này có những bài học từ ngày 1 đến 28 tháng 2 năm 2016.

Bạn còn nhớ không?

Hãy xem bạn nhớ được điều gì từ những số Tháp Canh được phát hành trong sáu tháng cuối năm 2015.

Đức Giê-hô-va, Đấng Liên Lạc Vĩ Đại

Việc Đức Chúa Trời dùng các ngôn ngữ khác nhau của loài người để truyền đạt tư tưởng của ngài dạy cho chúng ta một sự thật sâu sắc.

Một bản dịch Kinh Thánh rõ ràng và dễ hiểu

Ba nguyên tắc quan trọng đã chi phối công việc của Ủy ban Phiên dịch Kinh Thánh Thế Giới Mới.

Lần hiệu đính năm 2013 của Bản dịch Thế Giới Mới (Anh ngữ)

Có một số điều chỉnh quan trọng nào trong ấn bản này?

Hãy dùng quyền lực của lưỡi một cách đúng đắn

Bằng cách nào gương của Chúa Giê-su giúp anh chị biết nói khi nào, nói điều gì và nói như thế nào?

Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ anh chị

Chúng ta nên có quan điểm nào về bệnh tật, và chúng ta nên làm gì nếu mắc bệnh?

KINH NGHIỆM

Tôi tìm được sự hòa thuận với Đức Chúa Trời và với mẹ

Khi chị Michiyo Kumagai ngưng thờ phượng tổ tiên, điều này đã gây ra sự bất hòa với mẹ. Làm thế nào chị Michiyo đã có thể làm hòa?

Mục lục đề tài Tháp Canh năm 2015

Một danh mục phân loại những bài đã được đăng trong các ấn bản công cộng và ấn bản học hỏi.