Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hãy thể hiện sự biết ơn đối với lòng rộng rãi của Đức Giê-hô-va

Hãy thể hiện sự biết ơn đối với lòng rộng rãi của Đức Giê-hô-va

Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rộng rãi (Gia 1:17). Mọi công trình sáng tạo của Đức Giê-hô-va, từ bầu trời đêm đầy sao cho đến thảm cỏ xanh bao phủ khắp trái đất, đều ca ngợi lòng rộng rãi của ngài.—Thi 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.

Lòng biết ơn của người viết Thi-thiên đối với Đấng Tạo Hóa sâu đậm đến mức đã thôi thúc ông soạn một bài hát để ngợi khen các công việc của Đức Giê-hô-va. Hãy đọc bài Thi-thiên 104, hẳn anh chị sẽ có cùng cảm xúc với người viết. Ông nói: “Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát-xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi-khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy” (Thi 104:33). Anh chị cũng có ước muốn như thế không?

GƯƠNG TUYỆT HẢO VỀ LÒNG RỘNG RÃI

Đức Giê-hô-va muốn chúng ta noi gương ngài trong việc thể hiện lòng rộng rãi. Ngài cũng đưa ra những lý do chính đáng để chúng ta làm thế. Hãy lưu ý về điều ngài soi dẫn cho sứ đồ Phao-lô viết: “Hãy khuyên bảo những người giàu có trong đời này đừng tự cao, đừng đặt hy vọng nơi sự giàu sang không chắc chắn mà hãy đặt nơi Đức Chúa Trời, đấng cung cấp dồi dào mọi thứ mà chúng ta vui hưởng. Hãy bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc tốt, rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ, và nhờ thế tích trữ cho mình một kho báu an toàn, là nền tảng tốt cho tương lai, hầu nắm chắc sự sống thật”.—1 Ti 6:17-19.

Khi viết lá thư thứ hai cho hội thánh ở Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh về thái độ đúng đối với việc ban cho. Ông nói: “Mỗi người hãy làm theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hay bị ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu thương người nào hiến tặng một cách vui lòng” (2 Cô 9:7). Sau đó, Phao-lô cho biết những ai được lợi ích từ việc ban cho cách rộng rãi: Đối với người nhận thì nhu cầu của họ được thỏa mãn; còn người ban cho thì được giàu có về thiêng liêng.—2 Cô 9:11-14.

Phao-lô kết thúc lá thư này bằng việc đề cập đến bằng chứng mạnh mẽ nhất về lòng rộng rãi của Đức Chúa Trời. Ông viết: “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ban món quà tuyệt vời khôn tả” (2 Cô 9:15). Rõ ràng, món quà của Đức Giê-hô-va bao gồm tất cả những điều tốt lành mà ngài ban cho dân ngài qua Chúa Giê-su Ki-tô. Giá trị của món quà ấy cao quý đến mức không lời nào có thể diễn tả hết.

Làm thế nào chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những gì mà Đức Giê-hô-va và Con ngài đã làm và sẽ làm cho mình? Một cách là tỏ lòng rộng rãi trong việc dành thời gian, năng lực và của cải, dù ít hay nhiều, để đẩy mạnh sự thờ phượng thanh sạch.—1 Sử 22:14; 29:3-5; Lu 21:1-4.