THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 11 năm 2015

Số này có những bài học từ ngày 28 tháng 12 năm 2015 đến ngày 31 tháng 1 năm 2016.

Huấn luyện con nhỏ phụng sự Đức Giê-hô-va

Ba đức tính mà Chúa Giê-su áp dụng trong việc dạy dỗ có thể giúp anh chị huấn luyện con nhỏ một cách hiệu quả hơn.

Huấn luyện con ở tuổi thanh thiếu niên phụng sự Đức Giê-hô-va

Làm thế nào anh chị có thể giúp con tận dụng thời thanh thiếu niên của chúng như một giai đoạn phát triển về thiêng liêng?

Độc giả thắc mắc

Có bằng chứng nào cho thấy thành cổ Giê-ri-cô từng bị chinh phục trong thời gian ngắn?

Hãy thể hiện sự biết ơn đối với lòng rộng rãi của Đức Giê-hô-va

Kinh Thánh cho biết cả động cơ đúng đắn và không đúng đắn trong việc chúng ta ban cho thời gian, của cải và năng lực của mình.

Đức Chúa Trời là tình yêu thương

Đức Giê-hô-va đã thể hiện tình yêu thương với nhân loại như thế nào?

Anh chị có “yêu người lân cận như chính mình” không?

Anh chị có thể áp dụng mệnh lệnh của Chúa Giê-su trong hôn nhân, trong hội thánh và trong công việc rao giảng của mình.

Một trăm năm dưới sự cai trị của Nước Trời!

Chúng ta đã được trang bị về ba mặt nào để rao giảng về Nước của Đức Chúa Trời?

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

“Không điều gì có thể ngăn cản anh chị!”

Các tôi tớ phụng sự trọn thời gian tại Pháp trong những năm 1930 đã để lại một di sản về lòng sốt sắng và sự chịu đựng.