Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

“Hãy quý trọng những người như thế”

“Hãy quý trọng những người như thế”

Kể từ năm 1992, Hội đồng Lãnh đạo đã bổ nhiệm những trưởng lão thành thục và có kinh nghiệm để giúp các ủy ban của Hội đồng Lãnh đạo thực thi công việc. * Những anh trợ giúp này, thuộc “các chiên khác”, giúp ích rất nhiều cho Hội đồng Lãnh đạo (Giăng 10:16). Họ tham dự buổi họp hằng tuần của ủy ban mà họ được chỉ định, cung cấp các thông tin cần thiết và đề xuất những gợi ý. Các thành viên trong Hội đồng Lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng những anh trợ giúp này thi hành chỉ dẫn của ủy ban và thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Những anh trợ giúp đi cùng thành viên Hội đồng Lãnh đạo tới các hội nghị đặc biệt và quốc tế. Họ cũng có thể được chỉ định thăm các văn phòng chi nhánh với tư cách là anh đại diện trung ương.

Một anh trợ giúp phục vụ kể từ khi có sắp đặt này cho biết: “Khi tôi chăm lo các trách nhiệm được giao thì Hội đồng Lãnh đạo có thể tập trung nhiều hơn vào các vấn đề thiêng liêng”. Nhìn lại hai thập kỷ được phục vụ với tư cách là người trợ giúp, một anh khác nói: “Đó là một đặc ân quý giá hơn bất cứ điều gì mà tôi có thể mong đợi”.

Hội đồng Lãnh đạo giao phó nhiều trách nhiệm cho những anh trợ giúp trong các ủy ban và quý trọng công việc của những anh trung thành và siêng năng này. Mong sao tất cả chúng ta “hãy quý trọng những người như thế”.—Phi-líp 2:29, Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

^ đ. 2 Xem khung “Cách hội đồng lãnh đạo chăm lo cho quyền lợi Nước Trời” trong chương 12 của sách Nước Đức Chúa Trời đang cai trị! để biết khái quát về những nhiệm vụ của sáu ủy ban thuộc Hội đồng Lãnh đạo.