THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 8 năm 2015

Số này có những bài học từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015.

KINH NGHIỆM

“Các cù-lao vô-số khá vui-vẻ”

Hãy đọc kinh nghiệm của anh Geoffrey Jackson, thành viên của Hội đồng Lãnh đạo.

Suy ngẫm về tình yêu thương không lay chuyển của Đức Giê-hô-va

Làm sao anh chị có thể tin chắc Đức Chúa Trời ở bên mình ngay cả trong lúc khó khăn?

Hãy luôn trông đợi!

Chúng ta có hai lý do mạnh mẽ để đặc biệt cảnh giác về sự cuối cùng của thế gian này.

Hãy chuẩn bị ngay bây giờ cho đời sống trong thế giới mới

Dân Đức Chúa Trời có nhiều điểm chung với những người đang lên kế hoạch chuyển tới một nước khác.

Cảnh giác với các mối giao tiếp trong những ngày sau cùng

Những mối giao tiếp của bạn không chỉ là những người mà bạn dành thời gian.

Chúng ta có thể học được gì từ Gian-nơ?

Bà đã phải thay đổi đời sống hằng ngày như thế nào để đi theo Chúa Giê-su?

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

“Đức Giê-hô-va đã đưa anh chị sang Pháp để học sự thật”

Thỏa thuận nhập cư năm 1919 được ký kết giữa Pháp và Ba Lan đã mang lại kết quả không ngờ.