THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 5 năm 2015

Số này có những bài học từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7 năm 2015.

KINH NGHIỆM

Nhớ về tình yêu thương lúc ban đầu đã giúp tôi chịu đựng

Hãy đọc kinh nghiệm của anh Anthony Morris III, một thành viên thuộc Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va.

Hãy luôn cảnh giác—Sa-tan muốn cắn nuốt bạn!

Ba đặc tính của Sa-tan khiến hắn trở thành một kẻ thù đặc biệt nguy hiểm.

Bạn có thể chiến đấu với Sa-tan và giành chiến thắng!

Làm thế nào bạn có thể tránh các bẫy của Sa-tan như kiêu ngạo, ham mê vật chất và gian dâm?

Họ “thấy” những điều đã được hứa

Những người nam và nữ trung thành thời xưa đã nêu gương tốt trong việc hình dung về các ân phước trong tương lai.

Bắt chước đấng hứa ban sự sống vĩnh cửu

Chúng ta có thể thật sự hiểu những tình huống mà mình chưa từng trải qua không?

Độc giả thắc mắc

Gót ở đất Ma-gót được đề cập trong sách Ê-xê-chi-ên là ai?

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

Ông thấy nhà ăn hoạt động nhờ tình yêu thương

Nếu chỉ tham dự hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va kể từ những năm 1990 trở đi, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết về một sắp đặt được áp dụng trong nhiều thập niên.