THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 4 năm 2014

Số này cho biết cách chúng ta thể hiện đức tin như Môi-se. Đức Giê-hô-va có quan điểm nào về trách nhiệm gia đình và ngài giúp chúng ta chu toàn ra sao?

Hãy noi theo đức tin của Môi-se

Đức tin đã thúc đẩy Môi-se kháng cự các ham muốn xác thịt và quý trọng đặc ân phụng sự như thế nào? Tại sao Môi-se “tha thiết trông mong nhận được phần thưởng”?

Bạn có nhìn thấy “đấng vô hình” không?

Đức tin nơi Đức Chúa Trời bảo vệ Môi-se khỏi nỗi sợ loài người và giúp ông thể hiện đức tin nơi lời hứa ngài ra sao? Hãy củng cố đức tin của mình để nhận biết Đức Giê-hô-va là đấng có thật và mong muốn giúp đỡ bạn.

KINH NGHIỆM

Thánh chức trọn thời gian—Nhiều ân phước chờ đón

Ngẫm lại 64 năm phụng sự trọn thời gian, tại sao anh Robert Wallen nói đó là quãng đời thỏa nguyện và ý nghĩa nhất?

Không ai có thể làm tôi hai chủ

Một số người đi nước ngoài để kiếm tiền. Việc sống xa nhà ảnh hưởng đến hôn nhân, con cái và mối quan hệ với Đức Chúa Trời ra sao?

Hãy can đảm—Đức Giê-hô-va là đấng giúp đỡ bạn!

Một người cha đã tin cậy Đức Chúa Trời và chấn chỉnh đời sống gia đình sau khi làm việc ở nước ngoài như thế nào? Đức Giê-hô-va đã giúp ông chu cấp cho gia đình trong một nền kinh tế kém hơn như thế nào?

Bạn có quý trọng sự quan sát của Đức Giê-hô-va không?

Hãy xem Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương qua năm cách nào và làm thế nào chúng ta nhận được lợi ích từ sự quan tâm của ngài.

Bạn có biết?

Vào thời Kinh Thánh, việc một người xé áo có ý nghĩa gì?