THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 1 năm 2014

Số này chứng thực rằng Ðức Giê-hô-va luôn là Vua, và giúp chúng ta càng quý trọng Nước của Ðấng Mê-si và những gì Nước này đã thực hiện.

Họ tình nguyện đến—Tây Phi

Ðiều gì đã thôi thúc một số anh chị từ châu Âu quyết định chuyển đến Tây Phi? Kết quả ra sao?

Hãy thờ phượng Ðức Giê-hô-va, Vua muôn đời

Ðức Giê-hô-va vừa là Cha vừa là Vua của chúng ta. Khi xem cách ngài thực hiện quyền cai trị, chúng ta được thu hút đến gần ngài.

100 năm Nước Trời cai trị—Ảnh hưởng thế nào đến bạn?

Làm sao chúng ta nhận được lợi ích từ sự cai trị của Nước Trời? Hãy xem Vua Mê-si tinh luyện, dạy dỗ và tổ chức thần dân của ngài như thế nào.

Lựa chọn khôn ngoan trong thời trẻ

Nhiều tín đồ trẻ có kinh nghiệm thú vị trong việc giúp người khác biết về Kinh Thánh. Làm sao bạn có thể thỏa nguyện hơn trong việc phụng sự Ðức Giê-hô-va?

Phụng sự Ðức Giê-hô-va khi những ngày gian nan chưa đến

Những tín đồ lớn tuổi có các cơ hội nào để mở rộng thánh chức?

“Xin Nước Cha được đến”—Nhưng khi nào?

Tại sao chúng ta có thể tin chắc vị Vua được Ðức Chúa Trời bổ nhiệm sắp thực hiện thêm các bước để hoàn thành ý muốn của Ðức Chúa Trời đối với trái đất?

Một lựa chọn lúc trẻ định hướng cuộc đời tôi

Một em trai 10 tuổi ở Columbus, Ohio, Hoa Kỳ, quyết định học tiếng Cam-pu-chia. Tại sao? Quyết định này tác động thế nào đến đời em?