Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn còn nhớ không?

Bạn còn nhớ không?

Bạn có đọc kỹ những số Tháp Canh gần đây không? Hãy thử trả lời những câu hỏi sau:

Khi nào Chúa Giê-su “đi rao giảng cho các thần linh bị cầm tù”? (1 Phi 3:19)

Dường như vào thời điểm nào đó sau khi được sống lại, Chúa Giê-su đã thông báo cho những thần linh gian ác biết chúng sẽ phải lãnh hình phạt thích đáng.15/6, trang 23.

Ba vấn đề thường gặp nào có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của cặp vợ chồng tái hôn?

Ðó là: Thường nhắc đến người hôn phối cũ và so sánh người ấy với người hôn phối mới; tiếp xúc với bạn bè cũ chưa biết nhiều về người hôn phối mới; nghi ngờ người hôn phối mới vì người hôn phối cũ đã không chung thủy.1/7, trang 9, 10.

Khi nào Chúa Giê-su phán quyết ai là chiên, ai là dê? (Mat 25:32)

Ðiều này sẽ xảy ra khi Chúa Giê-su đến để phán xét muôn dân trong hoạn nạn lớn, sau khi tôn giáo sai lầm bị hủy diệt.15/7, trang 6.

Khi nào những kẻ làm điều ác được đề cập trong minh họa về lúa mì và cỏ dại sẽ khóc lóc và nghiến răng? (Mat 13:36, 41, 42)

Ðiều này sẽ diễn ra trong hoạn nạn lớn khi chúng nhận ra mình không thể thoát khỏi sự hủy diệt.15/7, trang 13.

Những lời Chúa Giê-su nói về đầy tớ trung tín và khôn ngoan được ứng nghiệm khi nào? (Mat 24:45-47)

Những lời này bắt đầu được ứng nghiệm, không phải vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN, nhưng sau năm 1914. Vào năm 1919, đầy tớ trung tín được giao nhiệm vụ coi sóc “các đầy tớ”, tức tất cả tín đồ đạo Ðấng Ki-tô được cung cấp thức ăn thiêng liêng.15/7, trang 21-23.

Khi nào Chúa Giê-su giao cho đầy tớ trung tín coi sóc cả gia tài của ngài?

Ðiều này sẽ xảy ra trong tương lai, trong hoạn nạn lớn, khi đầy tớ trung tín nhận phần thưởng trên trời.15/7, trang 25.

Có phải Kinh Thánh không cho biết tên của một số nhân vật vì họ là người xấu hoặc không quan trọng?

Chúng ta không nên kết luận như thế. Kinh Thánh không cho biết tên của một số người tốt và một số người xấu (Ru 4:1-3; Mat 26:18). Chúng ta chỉ biết tên của hai trong số những thiên sứ trung thành.1/8, trang 10.

Ngoài sự tiếp sức của Ðức Chúa Trời, điều gì đã giúp 230 Nhân Chứng trong trại tập trung Sachsenhausen sống sót qua “cuộc tử hành”?

Dù bị suy yếu vì đói khát và bệnh tật, các Nhân Chứng luôn khuyến khích nhau để đi tiếp.15/8, trang 18.

Tại sao lời tường thuật về việc dân Y-sơ-ra-ên băng qua sông Giô-đanh vào Ðất Hứa khích lệ chúng ta?

Dù nước sông đầy tràn, Ðức Giê-hô-va đã làm cho dòng nước dừng lại để dân sự có thể đi qua. Hẳn điều này đã củng cố đức tin của họ nơi Ðức Giê-hô-va, và chúng ta cũng được khích lệ từ lời tường thuật này.15/9, trang 16.

Việc Kinh Thánh thường nhắc đến màu sắc cho thấy gì?

Ðiều này cho thấy Ðức Chúa Trời hiểu rằng màu sắc có thể tác động đến cảm xúc của con người và giúp chúng ta dễ nhớ một số thông tin.1/10, trang 14, 15.

Lời tiên tri nơi Mi-chê 5:4 về những kẻ chăn và các quan trưởng được ứng nghiệm thế nào ngày nay?

“Bảy kẻ chăn và tám quan-trưởng” được đề cập trong Mi-chê 5:4 nói đến những trưởng lão trong hội thánh, những người đang giúp dân Ðức Chúa Trời vững vàng để đối mặt với một cuộc tấn công trong tương lai đã được báo trước.15/11, trang 20.

Một số lý do mà chúng ta cần Ðức Chúa Trời là gì?

Chúng ta cần sự hướng dẫn hữu ích và lời giải đáp cho những vấn đề trong đời sống, và Ðức Chúa Trời cung cấp cả hai điều này. Ngài muốn chúng ta có đời sống tốt đẹp và hạnh phúc, và ngài sẽ thực hiện những lời hứa trong Kinh Thánh để mang lại điều đó.1/12, trang 4-6.