THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 12 năm 2013

Số này xem xét cách chúng ta tránh để đức tin của mình bị suy yếu, và cho biết khi nào nên cử hành Bữa Ăn Tối của Chúa và lễ này có nghĩa gì với chúng ta.

Ðược Ðức Giê-hô-va che chở trong bóng núi

Bằng cách nào ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh được cung cấp cho Nhân Chứng Giê-hô-va ở Ðức vào thời Quốc Xã? Các Nhân Chứng đã đối mặt với những nguy hiểm nào?

“Ðừng vội để tâm trí bị lung lay”!

Phao-lô đưa ra những lời cảnh báo đúng lúc nào trong các lá thư gửi cho anh em ở Tê-sa-lô-ni-ca? Ðiều gì giúp chúng ta tránh bị lừa?

Bạn sẽ hy sinh vì Nước Trời không?

Hãy xem làm sao chúng ta có thể dùng thời gian, tiền bạc, khả năng và sức lực để ủng hộ Nước Ðức Chúa Trời.

Bạn còn nhớ không?

Bạn có đọc kỹ những số Tháp Canh gần đây không? Hãy thử trí nhớ của bạn.

“Hãy ghi ngày đó làm kỷ-niệm”

Tín đồ đạo Ðấng Ki-tô nên biết gì về Lễ Vượt Qua? Bữa Ăn Tối của Chúa có ý nghĩa gì với tất cả chúng ta?

‘Hãy làm việc này để nhớ đến tôi’

Làm sao chúng ta biết Bữa Ăn Tối của Chúa nên được cử hành khi nào? Bánh và rượu tượng trưng cho điều gì?

Ðương đầu với nỗi đau mất bạn đời

Nỗi đau mất bạn đời vừa dữ dội vừa dai dẳng. Hãy xem làm thế nào hy vọng về sự sống lại trong Lời Ðức Chúa Trời là nguồn an ủi.

Mục lục đề tài Tháp Canh năm 2013

Hãy tham khảo mục lục các bài đăng trong Tháp Canh năm 2013, được liệt kê theo đề tài.