Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ðộc giả thắc mắc

Ðộc giả thắc mắc

Tại các buổi nhóm họp, cha mẹ đạo Ðấng Ki-tô ngồi với người con bị khai trừ có thích hợp không?

Không nên quá lo lắng về việc người bị khai trừ ngồi ở đâu trong Phòng Nước Trời. Tạp chí Tháp Canh nhiều lần khuyến khích cha mẹ đạo Ðấng Ki-tô cung cấp sự giúp đỡ về thiêng liêng cho người con bị khai trừ còn sống chung nhà, nếu họ thấy đó là điều thích hợp. Thậm chí, cha mẹ có thể học Kinh Thánh với con ở tuổi vị thành niên bị khai trừ nhưng còn sống chung nhà, như được đề cập nơi trang 22 và 23 của Tháp Canh ngày 1-8-1989. Sắp đặt này nhằm giúp người con bị khai trừ nhận được sự khích lệ cần thiết để sửa đổi đường lối.

Về những sắp đặt liên quan đến chỗ ngồi trong Phòng Nước Trời, việc một người tuổi vị thành niên bị khai trừ ngồi trật tự với cha mẹ hẳn không phải là vấn đề. Vì không đòi hỏi người bị khai trừ phải ngồi phía cuối Phòng Nước Trời, nên không có gì sai khi người con bị khai trừ ngồi cạnh cha mẹ. Quan tâm đến tình trạng thiêng liêng của con, chắc chắn cha mẹ muốn lo sao cho con tập trung vào buổi nhóm họp. Cha mẹ dễ làm điều đó hơn khi người con bị khai trừ ngồi chung với họ.

Nhưng nói sao nếu người con bị khai trừ không còn sống với cha mẹ nữa? Người con ấy có được ngồi chung với cha mẹ không? Trước đây, tạp chí Tháp Canh giải thích một tín đồ nên có quan điểm nào về việc kết hợp với người thân bị khai trừ không sống chung nhà *. Tuy nhiên, một người bị khai trừ ngồi trật tự bên cạnh người thân trong buổi nhóm họp khác với việc người thân viện cớ để kết hợp với người ấy. Nếu những tín đồ trung thành trong gia đình có quan điểm đúng về người thân bị khai trừ và cố gắng làm theo lời khuyên của Kinh Thánh về việc tránh kết hợp với người bị khai trừ, thì dường như việc ngồi chung với người đó không phải là vấn đề.—1 Cô 5:11, 13; 2 Giăng 11.

Việc người bị khai trừ ngồi cạnh người thân hay bất cứ anh chị nào khác trong hội thánh không là vấn đề nếu người ấy có cách cư xử đúng. Tùy vào hoàn cảnh, việc đưa ra quy định về chỗ ngồi có thể gây ra nhiều vấn đề. Nếu mọi người tham dự nhóm họp, kể cả tín đồ trung thành trong gia đình, cố gắng tôn trọng các nguyên tắc Kinh Thánh liên quan đến người bị khai trừ, và việc người bị khai trừ ngồi cạnh người thân không làm vấp phạm người khác, thì không cần đặt nặng vấn đề chỗ ngồi của người bị khai trừ *.

^ đ. 5 Xin xem Tháp Canh ngày 1-11-1982, trang 8-10; cũng xem sách Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Ðức Chúa Trời, trang 207-209.

^ đ. 6 Ðiều này cập nhật cho thông tin đã đăng trong Tháp Canh ngày 1-4-1953, trang 223 (Anh ngữ).