THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 8 năm 2013

Số này thảo luận cách giữ mình thánh sạch trước mắt Ðức Chúa Trời và hữu dụng trong công việc của ngài, cũng như cách tránh đổ lỗi cho ngài về các vấn đề.

Anh em đã được nên thánh

Xem bốn yếu tố có thể giúp chúng ta giữ mình thánh sạch và hữu dụng trong việc phụng sự Ðức Chúa Trời.

Ðộc giả thắc mắc

Tại các buổi nhóm họp, cha mẹ đạo Ðấng Ki-tô ngồi với người con bị khai trừ có thích hợp không?

KINH NGHIỆM

Ðức Giê-hô-va ‘hằng ngày gánh gánh-nặng của tôi’

Dù có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, điều gì giúp một chị từ Namibia vui mừng phụng sự với tư cách là tiên phong đều đều trong hơn 20 năm?

Ðừng bao giờ “oán Ðức Giê-hô-va”

Một số người trở nên cay đắng với Ðức Chúa Trời. Họ đổ lỗi cho ngài về những vấn đề của họ. Làm sao tránh cạm bẫy này?

Hỡi các bậc cha mẹ—Hãy huấn luyện con từ thuở thơ ấu

Khi nào nên bắt đầu huấn luyện con? Sự huấn luyện này bao hàm điều gì?

Hãy quan tâm và khuyến khích nhau

Làm sao chúng ta có thể giúp người khác tiếp tục trung thành phụng sự Ðức Chúa Trời dù gặp vấn đề?

Hãy xem xét mình phải thuộc loại người nào

Sa-tan không muốn chúng ta được Ðức Chúa Trời chấp nhận. Ðiều gì có thể giúp chúng ta gìn giữ tình bạn với ngài?

Ê-li-sê thấy xe bằng lửa—Còn bạn thì sao?

Ê-li-sê vun trồng đức tin mạnh nơi Ðức Giê-hô-va và tuyệt đối tin cậy ngài. Chúng ta học được gì từ gương của ông?

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

Vua rất thích!

Ðón đọc câu chuyện về một vị vua ở Swaziland, người rất thích tìm hiểu sự thật trong Kinh Thánh.