Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn còn nhớ không?

Bạn còn nhớ không?

Bạn có đọc kỹ những số Tháp Canh gần đây không? Bạn hãy thử trả lời những câu hỏi sau đây:

Tín đồ đạo Ðấng Ki-tô có quan điểm nào về việc dùng Kinh Thánh vào mục đích mê tín?

Một số người mở hú họa trang nào đó trong Kinh Thánh, rồi đọc câu đầu tiên họ thấy. Họ tin rằng câu đó chính là sự chỉ dẫn mình đang cần. Tín đồ đạo Ðấng Ki-tô chân chính không thực hành bói toán, họ nghiên cứu Kinh Thánh để có sự hiểu biết chính xác và sự hướng dẫn của Ðức Chúa Trời.—15/12, trang 3.

“Thế gian” nào sắp qua đi?

Ðó là thế gian loài người không sống phù hợp với ý muốn Ðức Chúa Trời (1 Giăng 2:17). Trái đất và những người trung thành sẽ còn lại.—1/1, trang 5-7.

Tuy đã chết, nhưng A-bên vẫn nói bằng cách nào? (Hê 11:4)

Ông nói qua đức tin. Nếu học từ đức tin của ông và cố gắng noi theo, thì như thể chúng ta đang nghe A-bên nói.—1/1, trang 12.

Nếu không cẩn thận, những lĩnh vực nào có thể khiến một người xa cách Ðức Chúa Trời?

Một số lĩnh vực: nghề nghiệp, giải trí, cách đối xử với người thân bị khai trừ, thiết bị điện tử, sức khỏe, tiền bạc và cách đánh giá bản thân.—15/1, trang 12-21.

Chúng ta rút ra bài học nào từ gương khiêm nhường của Môi-se?

Thay vì để quyền hành làm mình kiêu ngạo, Môi-se nương cậy Ðức Chúa Trời, chứ không phải chính mình. Chúng ta không muốn để quyền hành hoặc khả năng khiến mình kiêu ngạo. Thay vì thế, chúng ta muốn tin cậy Ðức Giê-hô-va (Châm 3:5, 6).—1/2, trang 5.

Người sống lại sẽ ở đâu?

Con số giới hạn—144.000 người—sẽ sống trên trời. Nhưng đa số người sống lại sẽ ở trên đất với triển vọng sống vĩnh cửu.—1/3, trang 6.

Nhiều người Do Thái “chẳng cắt bì trong lòng” theo nghĩa nào? (Giê 9:26)

Họ ương ngạnh và phản nghịch. Họ cần loại bỏ những điều làm cho lòng họ vô cảm như tư tưởng, ước muốn và động cơ trái với ý Ðức Chúa Trời (Giê 5:23, 24).—15/3, trang 9, 10.

Chúa Giê-su nêu gương nào về đời sống có ý nghĩa?

Ðời sống ngài có mục đích là làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời. Chúa Giê-su rất yêu thương Cha và yêu thương con người. Vì thế, ngài biết Cha yêu thương và chấp nhận ngài. Ðây là những bí quyết để có đời sống ý nghĩa.—1/4, trang 4, 5.

Phần trên đất của tổ chức Ðức Giê-hô-va gồm những gì?

Hội đồng Lãnh đạo, Ủy ban chi nhánh, giám thị lưu động, hội đồng trưởng lão, hội thánh và người công bố.—15/4, trang 29.

Tại sao Ðức Chúa Trời thi hành phán xét không có nghĩa ngài nhẫn tâm?

Ðức Giê-hô-va không vui khi người ác chết (Ê-xê 33:11). Trong quá khứ, ngài yêu thương cảnh báo người ta trước khi phán xét. Ðiều này cho chúng ta hy vọng được sống sót khi ngài phán xét trong tương lai.—1/5, trang 5, 6.

Có phải người Y-sơ-ra-ên hành hình tội nhân bằng cách treo họ lên cây cột?

Không. Những quốc gia khác vào thời xưa đã làm điều đó, chứ không phải người Y-sơ-ra-ên. Ít nhất là trong thời phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ được viết ra, những người phạm tội đáng chết phải bị giết trước, như ném đá (Lê 20:2, 27). Sau đó, có thể xác của họ bị treo lên cây cột để cảnh cáo người khác.—15/5, trang 13.

Tại sao hòa bình thế giới lại khó đạt đến thế?

Dù loài người đã làm được nhiều điều, nhưng họ không có khả năng tự hướng dẫn mình (Giê 10:23). Sa-tan kiểm soát thế gian, nên loài người không thể mang lại hòa bình (1 Giăng 5:19).—1/6, trang 16.