Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Ðộc giả thắc mắc

Ðộc giả thắc mắc

Có phải người Y-sơ-ra-ên hành hình tội nhân bằng cách treo họ lên cây cột không?

Nhiều quốc gia thời xưa hành hình một số tội nhân bằng cách đóng đinh họ lên cây cột. Người La Mã trói hoặc đóng đinh tội nhân vào công cụ hành hình, và có thể tội nhân vẫn còn sống thêm vài ngày trước khi kiệt sức vì đau đớn, đói khát cũng như bị phơi ngoài trời. Người La Mã xem đóng đinh là hình phạt nhục nhã dành cho những tên tội phạm đáng khinh nhất.

Thế còn nước Y-sơ-ra-ên thời xưa thì sao? Có phải dân nước ấy hành hình tội nhân bằng cách treo họ lên cây cột không? Luật pháp Môi-se quy định: “Khi một người nào phạm tội đáng chết, thì hãy giết nó, và treo lên trụ hình, thây nó chớ để treo trên trụ hình cách đêm, song phải chôn trong nội ngày đó” (Phục 21:22, 23). Rõ ràng, vào thời Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ được viết ra, một người phạm tội đáng chết phải bị giết trước rồi mới bị treo lên cây cột.

Về điều này, Lê-vi Ký 20:2 cho biết: “Phàm ai trong dân Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều-ngụ giữa vòng họ, dùng một trong các con mình dâng cho thần Mo-lóc, thì chắc sẽ bị xử tử: dân bổn-xứ phải ném đá người ấy”. Những kẻ “làm đồng-cốt, hay là bói-khoa” cũng bị giết. Như thế nào? “Người ta sẽ ném đá chúng nó”.—Lê 20:27.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:23, 24 cho biết: “Khi một con gái đồng-trinh đã hứa gả cho một người nào, và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng, thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết: con gái trẻ, bởi vì không có la lên trong thành, người con trai, bởi vì làm mất danh-giá cho vợ người lân-cận mình. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy”. Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên thời ban đầu, ném đá là phương pháp chính để hành quyết những kẻ phạm tội khủng khiếp. *

Rõ ràng, vào thời Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ được viết ra, một người phạm tội đáng chết phải bị giết trước rồi mới bị treo lên cây cột

Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:23 nói “kẻ nào bị treo ắt bị Ðức Chúa Trời rủa-sả”. Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy xác của kẻ ác “bị Ðức Chúa Trời rủa-sả”, hẳn điều đó đã tác động đến họ. Thật vậy, việc treo xác của người bị xử tử lên cây cột là nhằm cảnh báo những người khác.

^ đ. 6 Nhiều học giả Kinh Thánh đồng ý rằng dưới Luật pháp, một tội nhân bị hành hình trước khi bị treo lên cây cột. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy vào thế kỷ thứ nhất, một số tội nhân bị người Do Thái đóng đinh khi còn sống, rồi sau đó chết trên cây cột.