THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 5 năm 2013

Số này giải thích cách chúng ta hoàn thành chức vụ truyền giảng tin mừng, và nêu những đức tính giúp chúng ta trò chuyện thân tình với gia đình.

Hoàn thành chức vụ truyền giảng tin mừng

Tại sao ngày nay người ta cần nghe tin mừng? Làm sao chúng ta có thể truyền giảng tin mừng hữu hiệu?

Bạn có “sốt sắng trong các việc lành” không?

Bài này xem xét làm sao việc rao giảng và hạnh kiểm tốt thu hút người ta đến gần Ðức Chúa Trời.

Ðộc giả thắc mắc

Học hỏi: Nhiều quốc gia thời xưa hành hình một số tội nhân bằng cách đóng đinh họ lên cây cột. Nước Y-sơ-ra-ên thời xưa thì sao?

Trò chuyện thân tình giúp củng cố hôn nhân

Trò chuyện thân tình là thiết yếu cho một hôn nhân hạnh phúc. Bài này nói đến những đức tính có thể giúp chúng ta làm thế.

Cha mẹ và con cái—trò chuyện với tình yêu thương

Một số rào cản đối với việc trò chuyện thân tình là gì? Làm sao vượt qua được?

KINH NGHIỆM

Tại sao đời sống chúng tôi thật sự có ý nghĩa?

Chị Patricia có hai con mắc chứng rối loạn gen hiếm thấy. Hãy xem làm sao họ có được đời sống ý nghĩa bất chấp bao khó khăn.

Lựa chọn khôn ngoan để giữ gìn sản nghiệp

Sản nghiệp thiêng liêng nào đang đặt trước mắt tín đồ đạo Ðấng Ki-tô? Chúng ta có thể học được gì từ gương cảnh báo của Ê-sau?

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

Họ đứng vững vào “giờ thử thách”

Xem làm sao Thế Chiến I bùng nổ vào năm 1914 đã dần khiến cho cả thế giới chú ý đến lập trường trung lập của Học viên Kinh Thánh.