Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Mục lục đề tài Tháp Canh năm 2012

Mục lục đề tài Tháp Canh năm 2012

Sau tựa bài là ngày tháng của tạp chí

BÀI HỌC CHÍNH

 • “Anh em không biết ngày và giờ đó”, 15/9

 • “Anh em nói ‘có’ thì phải là có”, 15/10

 • Bạn có đang phản chiếu sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va? 15/5

 • Bạn có thật sự quý trọng món quà hôn nhân? 15/5

 • Bạn có thể hạnh phúc trong gia đình không cùng tôn giáo, 15/2

 • Bạn là quản gia được trọng dụng! 15/12

 • Bạn thể hiện tinh thần nào? 15/10

 • Bình an trong một ngàn năm và mãi mãi! 15/9

 • Can đảm đương đầu với nghịch cảnh, 15/10

 • Chúa Giê-su nêu gương về sự khiêm nhường, 15/11

 • Có quan điểm tích cực khi hôn nhân bị rạn nứt, 15/5

 • Coi chừng bẫy của Kẻ Quỷ Quyệt! 15/8

 • ‘Con muốn cho biết về Cha’, 15/4

 • Đức Giê-hô-va biết cách giải cứu dân ngài, 15/4

 • Đức Giê-hô-va là “Đấng tỏ ra những sự kín-nhiệm”, 15/6

 • Đức Giê-hô-va nhóm hiệp dân tộc vui mừng của ngài, 15/9

 • Đức Giê-hô-va nhóm hiệp gia đình của ngài, 15/7

 • Đức Giê-hô-va tiết lộ “những điều không lâu nữa sẽ phải xảy ra”, 15/6

 • Đừng “nhìn lại phía sau”, 15/3

 • Đứng vững và tránh bẫy của Sa-tan! 15/8

 • Được Đức Giê-hô-va che chở hầu nhận sự cứu rỗi, 15/4

 • Giữ tinh thần cấp bách, 15/3

 • Giúp người ta “tỉnh thức”, 15/3

 • Hãy để Đức Giê-hô-va dẫn bạn đến sự tự do thật, 15/7

 • Hãy giữ lòng trọn vẹn với Đức Giê-hô-va, 15/4

 • Hãy giữ vị thế “người tạm trú”, 15/12

 • Hãy giữ vững tinh thần tích cực của hội thánh, 15/2

 • ‘Hãy mạnh dạn và can đảm’, 15/2

 • Hãy noi gương thức canh của Chúa Giê-su, 15/2

 • Hãy sẵn lòng tha thứ nhau, 15/11

 • Hãy sống đúng với tư cách người công dân Nước Trời! 15/8

 • Hãy tìm kiếm sự thành công thật, 15/12

 • Hết mình dâng vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va, 15/1

 • Họ “được thần khí hướng dẫn”, 15/6

 • Học cách thức canh từ gương các sứ đồ, 15/1

 • Học từ những sự thật cơ bản về Đức Chúa Trời trong Luật pháp, 15/1

 • Học từ sự kiên nhẫn của Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su, 15/9

 • Lớp thầy tế lễ làm vua mang lại lợi ích cho cả nhân loại, 15/1

 • “Người tạm trú” hợp nhất trong sự thờ phượng thật, 15/12

 • Phản bội—Một dấu hiệu của thời kỳ sau cùng! 15/4

 • Phụng sự Đức Chúa Trời của sự tự do, 15/7

 • Sự tha thứ của Đức Giê-hô-va có nghĩa gì với bạn? 15/11

 • Tại sao đặt việc phụng sự Đức Giê-hô-va lên hàng đầu? 15/6

 • Thế gian này sẽ đến hồi kết như thế nào? 15/9

 • Tin cậy Đức Giê-hô-va—Đức Chúa Trời của “thì-giờ và mùa”, 15/5

 • Tín đồ đạo Đấng Ki-tô tôn trọng Lời Đức Chúa Trời, 15/1

 • ‘Tôi ở cùng anh em’, 15/8

 • “Tôi sẽ hãi-hùng ai?”, 15/7

 • Vâng lời để được lợi ích từ lời thề của Đức Chúa Trời, 15/10

 • Vui mừng trong hy vọng, 15/3

 • Vun trồng tinh thần của “người nhỏ hơn”, 15/11

 • “Xin dạy tôi làm theo ý-muốn Chúa”, 15/11

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

 • Ai làm “ngôi sao” hiện ra? 1/4

 • Hai tên tội phạm bị hành hình chung mang tội gì? 1/2

 • “Hãy đi với họ hai dặm” có nghĩa gì? (Mt 5:41), 1/4

 • Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời? 1/4

 • Chúa Giê-su lên ngôi khi nào? 1/8

 • Những thắc mắc được giải đáp, 1/4

 • Ngụy thư phúc âm, 1/4

 • Quan điểm về chính trị, 1/5

 • Tại sao người Do Thái bị vấp ngã về cách Chúa Giê-su chết? 1/5

 • Tưởng nhớ sự chết của Chúa Giê-su như thế nào? 1/3

ĐỀ TÀI KHÁC

 • A-suê-ru (trong sách Ê-xơ-tê), 1/1

 • An-ne trong Phúc âm, 1/4

 • Áp-ra-ham, 1/1

 • Ấn tượng ban đầu, 1/3

 • Bàn thờ “Chúa Không Biết”, 1/3

 • Bạn có thể sống mãi mãi? 1/10

 • Bạn tin mình có kiếp trước không? 1/12

 • Bút và mực vào thời Kinh Thánh, 1/11

 • Các tôn giáo sẽ đi về đâu? 1/5

 • Che chở, chu cấp và kiên trì (Giô-sép), 1/4

 • Chúa Ba Ngôi, 1/3

 • “Con cái tiên tri”, 1/10

 • Dùng nhựa bitum làm hồ, 1/7

 • Đá quý trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ thượng phẩm, 1/8

 • Cách đạt được tương lai thành công, 1/5

 • Cách gửi thư vào thời Kinh Thánh, 1/9

 • Đặc điểm để nhận ra môn đồ chân chính của Chúa Giê-su, 1/3

 • Điều tốt lành hơn Lễ Giáng Sinh, 1/12

 • Đồng bạc bị mất, 1/12

 • Đức tin là chỗ dựa tinh thần? 1/11

 • Ghen tị, 15/2

 • Gia phả của người Do Thái, 1/6

 • Giấy vào thời Kinh Thánh, 1/7

 • Hành động khôn ngoan, can đảm và quên mình (Ê-xơ-tê), 1/1

 • Khi nào Anh-Mỹ trở thành cường quốc thế giới thứ bảy? 15/6

 • Làm gạch ở Ai Cập xưa, 1/1

 • Màu sắc và vải vào thời Kinh Thánh, 1/3

 • “Mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó” (Ru-tơ), 1/7

 • Mọi người tốt đều lên thiên đàng? 1/8

 • Môn đồ Chúa Giê-su có trốn khỏi Giu-đa trước năm 70 CN? 1/10

 • Mua bán ở nước Y-sơ-ra-ên, 1/9

 • Muối mất mặn? (Mt 5:13) 1/12

 • Mỹ phẩm vào thời Kinh Thánh, 1/12

 • Na-than—Người trung thành bảo vệ sự thờ phượng thanh sạch, 15/2

 • Ngày Phán Xét, 1/9

 • Ngư dân (thời Kinh Thánh), 1/8

 • Người chăn cừu (thời Kinh Thánh), 1/11

 • “Người đàn bà hiền-đức” (Ru-tơ), 1/10

 • Người thu thuế (thế kỷ thứ nhất), 1/3

 • Nhạc công và nhạc cụ (thời Kinh Thánh), 1/2

 • Nông dân (thời Kinh Thánh), 1/5

 • “Nơi xét xử” (Cv 18:12), 1/5

 • Phao-lô may lều loại nào? 1/11

 • Phép lạ, 1/8

 • Phôi thai được trữ lạnh, 15/12

 • Rượu được dùng làm thuốc, 1/8

 • Sống với thu nhập giảm, 1/6

 • Sự chết của những người thành tín là “quí-báu”, 15/5

 • Tà thuật, 1/3

 • Tại sao chỉ lấy người cùng đức tin? 1/7

 • Tại sao một số người không ăn mừng Lễ Giáng Sinh? 1/12

 • Tám vua được tiết lộ, 15/6

 • Tạo dựng lại lòng tin (ngoại tình), 1/5

 • Tạo vật thần linh ảnh hưởng chúng ta? 1/7

 • Tận thế (Ha-ma-ghê-đôn), 1/2

 • Tê-sa-lô-ni-ca, 1/6

 • Tham nhũng có bao giờ chấm dứt? 1/10

 • Thế nào là “không thể”? 1/6

 • Thổi sáo tại tang lễ vào thời Chúa Giê-su, 1/2

 • Thuốc lá, 1/8

 • Tôn giáo bắt tay chính trị, 1/5

 • Trái đất sẽ đến ngày tàn? 1/2

 • “Việc các ngươi làm sẽ được phần thưởng” (A-sa), 15/8

ĐỜI SỐNG VÀ ĐỨC TÍNH CỦA TÍN ĐỒ ĐẠO ĐẤNG KI-TÔ

 • Bản cam kết chung thủy, 15/12

 • Bé học Kinh Thánh, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11

 • Có thể bị khai trừ vì xem tài liệu khiêu dâm? 15/3

 • Cùng đọc với con, 1/3, 1/6, 1/9, 1/12

 • “Hãy coi chừng men của người Pha-ri-si”, 15/5

 • Khi con nghi ngờ niềm tin của bạn, 1/2

 • Khéo léo định hướng đời mình, 15/6

 • Làm cho buổi học hỏi vui thích và có kết quả hơn, 15/1

 • Làm thế nào để cho lời khuyên? 15/3

 • Môn đồ Chúa Giê-su thời ban đầu có tham gia chính trị? 1/5

 • Nợ nần, 1/11

 • Sống độc thân được là nhờ ơn mầu nhiệm? 15/11

 • Sự khôn ngoan bảo vệ lòng và sức khỏe, 1/1

 • Phải kết hôn mới hạnh phúc? 1/10

 • Tại sao môn đồ Chúa Giê-su làm báp-têm? 1/4

 • Tính tử tế, 1/9

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

 • Bạn muốn hỏi Thượng Đế điều gì? 1/11

 • Có đoái đến phụ nữ? 1/9

 • Có trừng phạt con người trong hỏa ngục? 1/10

 • Cha, 1/7

 • Đấng nghe lời cầu nguyện, 1/7

 • Hãy đến gần Đức Chúa Trời, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12

 • Cung cấp một chính phủ trên toàn cầu? 1/11

 • Tại sao bảo Áp-ra-ham dâng con mình làm vật tế lễ? 1/1

 • Tại sao phái Chúa Giê-su xuống đất? 1/12

 • Tại sao nên dùng danh ngài? 1/6

 • Tại sao thành lập một tổ chức trên đất? 1/2

KINH NGHIỆM

 • Bảy mươi năm nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa (L. Smith), 15/4

 • Đức Giê-hô-va dạy tôi để làm theo ý muốn ngài (M. Lloyd), 15/7

 • Đức Giê-hô-va đã cho tôi “sáng mắt” (P. Oyeka), 1/6

 • Học được “bí quyết” từ công việc thánh chức (O. Randriamora), 15/6

 • Nay tôi mới biết về Đức Chúa Trời (M. Bacudio), 1/9

 • Quyền lực của Lời Đức Chúa Trời đối với gia đình Ấn Độ giáo (N. Govindsamy), 1/10

 • “Tại bên hữu Chúa có điều vui-sướng vô-cùng” (L. Didur), 15/3

 • Tình bạn trong 60 năm (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 15/10

 • Tôi đã tìm được tự do thật! (M. Kilin), 1/12

 • Tôi thích đến gần những anh chị thành thục, lớn tuổi (E. Gjerde), 15/5

KINH THÁNH

 • Bản dịch của Coverdale, 1/6

 • Bản Kinh Thánh bằng ngôn ngữ thông dụng, 1/1

 • Có báo trước tương lai? 1/1

 • Có một không hai, 1/6

 • Dành cho bạn trẻ, 1/4, 1/7, 1/10

 • Thay đổi đời sống, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11

 • Tiếng Swahili, 1/9

 • Tránh dùng vào mục đích mê tín, 15/12

NHÂN CHỨNG GIÊ-HÔ-VA

 • “Anh có thể chụp hình giúp chúng tôi?” (Mexico), 15/3

 • Ấn bản đơn giản (Tháp Canh), 15/12

 • Ấn bản học hỏi (Tháp Canh), 15/1

 • Bảo tồn di sản của chúng ta, 15/1

 • Các trường thần quyền, 15/9

 • Can đảm rao truyền Lời Đức Chúa Trời! 15/2

 • Có người nữ dạy Kinh Thánh? 1/9

 • Hội nghị địa hạt “Hãy gìn giữ tấm lòng!”, 1/5

 • Lá thư từ..., 1/3, 1/6, 1/9, 1/12

 • ‘Làm sao cháu có thể rao giảng?’ (bị liệt), 15/1

 • Lễ mãn khóa Trường Ga-la-át, 1/2, 1/8

 • “Lịch sử không nói dối” (Estonia), 1/12

 • Lòng nhân từ làm dịu nỗi đắng cay, 15/6

 • Lời động viên từ “miệng các em nhỏ” (Nga, Úc), 15/10

 • Người Aztec thời nay, 1/3

 • Người du hành, 15/8

 • Những người phân phát sách đạo, 15/5

 • “Nó làm mọi người chú ý đến tôi” (Xe Bình minh), 15/2

 • Phiên họp thường niên, 15/8

 • Sự dư dật bù đắp cho sự thiếu thốn (đóng góp), 15/11

 • Tại sao đến từng nhà để chia sẻ tin mừng? 1/6

 • ‘Thông điệp hay nhất’ (đài phát thanh ở Canada), 15/11

 • Tình nguyện đến—Brazil, 15/10

 • Tình nguyện đến—Ecuador, 15/7

 • Tòa án Châu Âu bênh vực quyền từ chối nhập ngũ vì lương tâm (V. Bayatyan), 1/11

 • “Ước mơ của tôi đã thành hiện thực” (làm tiên phong), 15/7