THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 10 năm 2012

Họ tình nguyện đến—Brazil

Đọc những kinh nghiệm thú vị của một số anh chị đã chuyển đến nơi khác để phụng sự Đức Chúa Trời cách trọn vẹn hơn.

Can đảm đương đầu với nghịch cảnh

Làm thế nào chúng ta có thể can đảm và tập trung vào những điều tích cực dù có chuyện gì xảy ra

Bạn thể hiện tinh thần nào?

Làm sao chúng ta có thể đẩy mạnh sự hòa thuận với người khác? Học từ những gương tốt và gương cảnh báo được ghi trong Kinh Thánh.

KINH NGHIỆM

Tình bạn trong 60 năm và chỉ mới bắt đầu

Đọc câu chuyện về bốn người phụng sự trọn thời gian đã có tình bạn đích thực.

Vâng lời để được lợi ích từ lời thề của Đức Chúa Trời

Chúng ta có thể học được gì từ lời hứa, lời thề và giao ước của ngài?

“Anh em nói ‘có’ thì phải là có”

Việc thành thật bao hàm điều gì? Làm sao chúng ta có thể giữ lời hứa quan trọng nhất với Đức Chúa Trời?

Lời động viên từ “miệng các em nhỏ”

Hãy xem cách các em nhỏ ở Nga được các bạn khích lệ thế nào.