Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Các trường thần quyền​—Bằng chứng về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va

Các trường thần quyền​—Bằng chứng về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va

Đức Giê-hô-va là “Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại” của chúng ta (Ê-sai 30:20, NW). Tình yêu thương thôi thúc ngài dạy và huấn luyện người khác. Chẳng hạn, vì yêu thương Chúa Giê-su sâu đậm, Đức Giê-hô-va cho Con ngài thấy “mọi điều Cha làm” (Giăng 5:20). Vì yêu thương chúng ta, là những Nhân Chứng của ngài, Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta “cái lưỡi của người được dạy-dỗ” hầu chúng ta dồn mọi nỗ lực tôn vinh ngài và giúp người khác.—Ê-sai 50:4.

Để noi theo tình yêu thương của Đức Giê-hô-va, Ủy ban Giảng huấn thuộc Hội đồng Lãnh đạo đang dùng mười trường thần quyền nhằm huấn luyện những người có ước muốn lẫn hoàn cảnh để tham gia. Bạn có xem những trường này là bằng chứng về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va không?

Chúng ta hãy xem qua các trường thần quyền ấy cùng những lời nhận xét của các anh chị đã tham gia trường. Sau đó, hãy tự hỏi: “Làm thế nào mình nhận được lợi ích từ sự giáo dục của Đức Chúa Trời?”.

 ĐƯỢC LỢI ÍCH TỪ SỰ HUẤN LUYỆN THẦN QUYỀN

Là “Đức Chúa Trời của sự yêu thương”, Đức Giê-hô-va cung cấp sự huấn luyện nhằm giúp chúng ta có đời sống ý nghĩa hơn, được trang bị để vượt qua thử thách và cảm nghiệm niềm vui sâu xa trong thánh chức (2 Cô 13:11). Như các môn đồ vào thế kỷ thứ nhất, chúng ta được trang bị chu đáo để giúp người khác qua việc “dạy họ giữ mọi điều” mà chúng ta được truyền bảo.—Mat 28:20.

Dù có lẽ không tham dự được tất cả các trường nhưng chúng ta vẫn có thể được lợi ích từ một hoặc nhiều trường thần quyền này. Chúng ta có thể áp dụng sự hướng dẫn dựa trên Kinh Thánh mà mình nhận được qua các trường ấy. Chúng ta cũng có thể hữu hiệu hơn trong thánh chức khi hợp tác với các tôi tớ được huấn luyện kỹ càng của Đức Giê-hô-va.

Hãy tự hỏi: “Hoàn cảnh có cho phép mình vươn tới mục tiêu tham dự một số trường thần quyền không?”.

Những người thờ phượng Đức Giê-hô-va cảm thấy vinh dự khi được ủng hộ và tham gia các trường hữu ích này. Mong sao sự huấn luyện bạn nhận được sẽ giúp bạn đến gần Đức Chúa Trời hơn và trang bị cho bạn để hoàn thành các trách nhiệm ngài giao, đặc biệt sứ mệnh khẩn cấp là rao giảng tin mừng.