Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

‘Chúng tôi dâng lễ-vật cho Ðức Giê-hô-va’

‘Chúng tôi dâng lễ-vật cho Ðức Giê-hô-va’

Khi một người làm điều tử tế cho bạn, bạn tỏ lòng biết ơn như thế nào? Hãy xem cách các quan tướng của nước Y-sơ-ra-ên tỏ lòng biết ơn sau khi tranh chiến với quân Ma-đi-an. Thời điểm của cuộc chiến này là sau khi dân Y-sơ-ra-ên phạm tội thờ thần Ba-anh Phê-ô. Ðức Chúa Trời đã cho dân Ngài chiến thắng, và chiến lợi phẩm được chia cho 12.000 quân lính và dân Y-sơ-ra-ên còn lại. Phù hợp với sự hướng dẫn của Ðức Giê-hô-va, những người lính chia một phần của mình cho các thầy tế lễ, và tương tự những người Y-sơ-ra-ên khác cũng chia một phần của họ cho những người Lê-vi.—Dân 31:1-5, 25-30.

Dù vậy, các quan tướng muốn làm nhiều hơn nữa. Họ nói với Môi-se: “Những kẻ tôi-tớ ông đã dựng sổ chiến-sĩ, là người ở dưới quyền chúng tôi, và không thiếu một tên”,  và tất cả quyết định dâng vàng cũng như nhiều loại trang sức làm lễ vật cho Ðức Giê-hô-va. Tổng cộng số trang sức vàng lên đến hơn 190kg.—Dân 31:49-54.

Tương tự, ngày nay nhiều người cũng được thúc đẩy tỏ lòng biết ơn về những điều Ðức Giê-hô-va đã làm cho họ. Không chỉ những người dâng mình cho Ðức Chúa Trời mới biết ơn Ngài. Thí dụ, năm 2009, một tài xế xe buýt đưa đón một nhóm đại biểu đến sân vận động để dự hội nghị quốc tế ở Bologna, Ý. Ông là một tài xế hiền lành và lái xe cẩn thận, nên những anh chị trên xe quyết định viết thiệp cảm ơn, bồi dưỡng thêm tiền và tặng ông sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?. Ông đáp lại: “Tôi rất vui để nhận tấm thiệp và sách, nhưng tôi xin trả lại tiền vì tôi muốn đóng góp để các anh chị có thể tiếp tục công việc mình đang làm. Dù không phải là Nhân Chứng Giê-hô-va, nhưng tôi muốn đóng góp vì tôi đã thấy các anh chị làm việc với động lực yêu thương”.

Khi biết ơn những điều Ðức Giê-hô-va làm cho bạn, một cách để bày tỏ lòng biết ơn đó là đóng góp cho công việc toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va (Mat 24:14). Khung bên dưới liệt kê một số cách mà bạn có thể đóng góp.