Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Nước Trời là gì?

Nước Trời là gì?

TAI HỌA thật khủng khiếp đã giáng xuống nhân loại vào thời ban sơ! Một thiên sứ đã phản nghịch Đấng tạo ra hắn. Kẻ phản nghịch này cám dỗ người đàn bà đầu tiên, Ê-va, ăn trái cấm. Về Ê-va và chồng bà là A-đam, thiên sứ ấy nói: “Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác”. (Sáng-thế Ký 2:16, 17; 3:1-5) Kinh Thánh gọi thiên sứ phản nghịch đó là Ma-quỉ và Sa-tan.—Khải-huyền 12:9.

Bà Ê-va có chú ý đến những lời của Sa-tan không? Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí-khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa”. (Sáng-thế Ký 3:6). Đúng vậy, cặp vợ chồng đầu tiên, A-đam và Ê-va, đã hùa theo sự phản loạn của Sa-tan. Hậu quả là họ đánh mất Địa Đàng cho chính mình và cho con cháu. Thay vì được sinh ra trong tình trạng hoàn toàn với triển vọng sống mãi mãi trước mắt, con cháu họ sẽ bị di truyền tội lỗi và sự chết.—Rô-ma 5:12.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng Cai Trị Tối Thượng của vũ trụ, đã phản ứng thế nào? Ngài có ý định cung cấp sự tha tội cho nhân loại. (Rô-ma 5:8) Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng có một sắp đặt về một chính phủ để giải quyết vấn đề. Sự sắp đặt này được gọi là “nước Đức Chúa Trời”. (Lu-ca 21:31) Được thiết lập để ủng hộ quyền cai trị hoàn vũ của Đức Chúa Trời, Nước Trời có mục đích rõ ràng.

Mục đích của Nước Trời là gì? Nước Trời có một số đặc điểm nào, và những đặc điểm ấy có thể so sánh với quyền cai trị của con người ra sao? Khi nào thì Nước Trời bắt đầu cai trị? Những câu hỏi này sẽ được bàn trong bài kế tiếp.